Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
De elektriciteitskabel     (maandag 19 september) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?

Onze polder is nu overgeleverd aan de slopers. Stapels opgebouwde stenen met een uniek durpsverhaol verdwijnt om stukje bij beetje  uit onze polder. GUG was vandaag  bij het afscheid van Mefrigo en de bedrijfsloods en woning van Bos.

De grijper plukt behoedzaam stenen en staal uit de loods en de woning van duikersbedrijf Bos. Op het terrein van Mefrigo is Liander bezig een elektriciteitskabel af te koppelen en weer door te verbinden,  zodat polderbewoners verderop niet zonder stroom hoeven te zitten. Tijdens de sloopwerkzaamheden is deze hoofdkabel vorige week stukgetrokken.

Na graafwerkzaamheden zag de medewerker van Liander ook nog twee oude elektriciteitskabels. Niemand weet waar die die voeger toe hebben gediend. Vermoedelijk  zijn de kabels, die niet meer onder spanning staan, afkomstig van de overkant van de Waal.

De ondergrond van Mefrigo bevat volgens de grondwerkers opvallend veel puin. Het doet hun denken aan vroeger. Puin werd toen niet afgevoerd maar veelvuldig goedkoop onder de grond gewerkt. Het gebied wordt nu afgegraven en geschikt gemaakt voor een nieuwe polderweg en bouwlocaties.

 

 

Een kabel met 380 Volt afkoppelen!

 

 
 

Naar het archief van project oeverwal