Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
De herinrichting is begonnen     (maandag 15 februari) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?

De herinrichting van onze polder is begonnen. Rond het voormalige bedrijfsterrein van Mefrigo is een begin gemaakt met het kappen van populieren en het opruimen van meidoornstruiken.
Het terrein is bestemd voor bouwkavels en het doortrekken van de polderweg die langs de manege ligt.

De feitelijke herinrichting begint overigens later. De provincie is nu met het kappen begonnen om de Flora en Faunawet voor te zijn. In het broedseizoen is kappen van bomen verboden.

De kapwerkzaamheden duren naar verwacht een week.

 

 

 
 

Naar het archief van project oeverwal