Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Het boek  Zorg in eigen handen   (4 april) Terug Vépé
 
Vragen of een
sterfgeval melden?
06-421 160 93
 

Doornenburg is sterk in strijd voor behoud van lokale gezondheidszorg Het zit in hun karakter. Chris van Asperen geeft met zijn boek ‘Zorg in eigen handen’ een doorkijkje in de geschiedenis. Tijdens de algemene ledenvergadering van Historische Kring Doornenburg is het boekje gepresenteerd. Het is koop tegen kostprijs. Een mooi en waardevol boek voor 2,50 euro.

 ‘Eigen’ is in de geschiedenis van Doornenburg een kenmerkende eigenschap, zegt van Asperen. Als historicus heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van de vereniging Het wit-Gele-Kruis en de Doornenburgse stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) in de periode van 1945 tot 2000. In opdracht van het MGZ heeft hij een prettig leesbaar boekje geschreven, inclusief illustraties. Namen roepen oude herinneringen op. Zoals zuster Trees van de Sant, dokter Brounts en Feyen, ‘meester’ Jansen, ‘Knillis’ van de Woerdt en Jo Leenders. En het kruisgebouw loopt als een rode draad door het boek.

Grote vijand

Het boekje laat goed zien dat Doornenburg al vanaf 1940 strijd heeft geleverd voor oprichting of behoud van lokale gezondheidszorg. Fusies met regionale en landelijke organisatie waren voor het dorp dé grote vijand. Van Asperen: “Er is waarschijnlijk in onze directe omgeving geen woonkern geweest waar zo effectief is gestreden voor het behoud van lokale zeggenschap over de kruiszorg als in Doornenburg.”

 

In zo’n strijd is de oprichting van het MGZ in 1982 van cruciaal belang geweest, waar Doornenburg nog steeds (financieel) van profiteert. De stichting wist te voorkomen dat van het vermogen de Doornenburgse kruisvereniging 85 procent zou moeten afstaan ter financiering van de nieuwe basiszorg. Kruisvereniging Gelderland stuitte op stevig verzet van Doornenburg en verloor. Het vermogen, bijeengebracht door de inwoners, bleef dankzij het MGZ in eigen beheer. Nog steeds profiteren plaatselijke vereniging van giften van het rijke MGZ.

Wat velen zich nog kunnen herinneren is dat Doornenburg in 1996 zich alweer geroepen voelde om op de barricade moesten klimmen. Onder aanvoering van Annet Janssen trokken moeders ten strijde tegen de Thuiszorg Midden Gelderland. Die wilde hun ‘’eigen’ consultatiebureau afpakken en ouders met hun peuters doorverwijzen naar het bureau in Gendt. Onverteerbaar! Het verzet was geboren. Een enquête onder de bevolking was voldoende om alles en iedereen in rep en roer te brengen. Ook de pers en de politiek gingen zich ermee bemoeien. Uiteindelijk moest de Thuiszorg een knieval maken.

‘Actievoerder’ Annet Janssen van weleer was aanwezig bij de presentatie van het boek Zorg in eigen handen. Ze heeft er nog steeds een trots gevoel over dat ze samen met andere vrouwen tot verzet zijn gekomen tegen de overkoepelende Thuiszorg Midden- Gelderland. Chris van Asperen schrijft in zijn boek: “Hieruit wordt duidelijk hoe groot de kloof is die tussen de koepelorganisatie en de verlangens van de lokale bevolking van Doornenburg bestaat.”

 

 
 

Archief