Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Vleumingen-West (maandag 10 juli) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 

De behoefte aan nieuwbouwwoningen in ons durp is groot. Die conclusie mag getrokken na de eerste informatieronde voor het nieuwbouwplan Vleumingen-West. Het was dringen geblazen voor de informatiepanelen waar de eerste schetsen te zien waren van het uitbreidingsplan. De belangstelling bestond vooral uit starters, doorstromers, jonge gezinnen, nieuwsgierigen en omwonenden van het plan. Vooral bewoners van Vleumingen waren kritisch. De angst bestaat dat parkeeroverlast zal toenemen. Met een beetje geluk kan de verkoop volgend jaar starten.

Het plan bestaat uit koopwoningen en enkele bouwkavels. Het komt gefaseerd van de grond door VOF Vleumingen-West. SpoeltmanBouw en Hendriks Bouw en Ontwikkeling maken er deel van uit. SpoeltmanBouw ontwikkelt en bouwt 17 woningen op de voormalige volkstuinen langs Vleumingen. Hendriks neemt de rest van het plan voor zijn rekening.  In fase 1 gaat het om ongeveer 68 woningen. SpoeltmanBouw wordt bij de deze bouw betrokken.

Geschiedenis

Vleumingen kent een lange geschiedenis. In 1996 was bij de gemeente Gendt het gebied al in beeld voor woningbouw. De grondverwerving werd een strijd tussen de gemeente en een projectontwikkelaar die er lucht van had gekregen dat de gemeente er wilde uitbreiden. Dit liep in januari 1997 uit op een geruchtmakend afluisterschandaal. Illegaal afgetapte telefoongesprekken deden de ronde. De politiek en samenleving was in rep en roer. De landelijke pers zette ons durp ongewild op de kaart.  De gemeentelijke aankoop van grond liep uiteindelijk op niets uit.

En toen bleef het stil in Gendt. Uitbreidingsplan de Bongerd kwam niet van de grond. Tot een paar maanden geleden was het beeld dat het toegewezen contingent woningen in Lingewaard niet toereikend is voor grootschalige woningbouw in Gendt.  Wethouder Johan Sluiter had buiten beeld al wel contact met Hendriks Bouw en Ontwikkeling en de Provincie over de mogelijkheden op Vleumingen. Waarom is het nu wel  gelukt? Sluiter wijst naar het vorige college die te weinig heeft gedaan om de bouwstop in Gendt te voorkomen.

Plan Vleumingen-West kan nu in procedure. De kans bestaat dat de besluitvorming pas na de gemeenteraadsverkiezing in april plaatsvindt.  Dan ligt het lot in een handen van een nieuwe  gemeenteraad.  

Besluitvorming

Sluiter zegt er geen verkiezingsitem van te maken, maar doet er alles aan om nog voor april 2018 de  bestemmingsplanwijziging voor besluitvorming aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden. “Dit mooie plan is te stoer om niet snel op te pakken. Gendt heeft het verdiend.”

Hendriks Bouw en Ontwikkeling is aardig in Gendt ingeburgerd.  Het kerkenplan heeft het bedrijf uit Oss al in ontwikkeling, en nu ook Vleumingen-West. Voor directeur Johan Bombach heeft Gendt geen geheimen. Behalve dat zijn broer Theo Bombach bij de Bataven heeft gevoetbald, heeft hij goed opgelet hoe de dorpse samenleving in elkaar zit.
Hij weet aan welke woningen er in Gendt behoefte is. Ook de grote belangstelling voor de informatiebijeenkomst in Providentia was voor hem geen verrassing.

Bouwen naar behoefte

Hendriks bouwt niet voor leegstand, zegt Bombach. Vandaar wordt Vleumingen-West gebouwd naar behoefte. In de eerste fase staan 68 woningen gepland. Mocht echter de vraag minder zijn dan wordt ook fase 1 gefaseerd gebouwd.
Naar verwacht is de eerste helft van Vleumingen-West voldoende om tot 2025 aan de vraag te voldoen. Daarna heeft het bedrijf zijn zinnen gezet om fase 2 in de procedure te brengen.

Digitaal volgen

De planontwikkeling is digitaal te volgen.

Op de website staat voor belangstellenden ook een inschrijfformulier.

 
   
   

   
 
 

Naar het archief van Actueel