Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
De Nieuwjaarsreceptie Hulluze (zaterdag 14 januari) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?

De dames van de klets.

Heerlijkheid of buurtgemeenschap. De titel is niet zo belangrijk, maar Hulhuizen is wel een bijzonder deel van ons durp met een rijke geschiedenis. In 1781 bijvoorbeeld, baron Jacob Boudewijn van Bemmel is in de kapel van Hulhuizen getrouwd met Maria Clara van Delwig.

Vandaag kwamen ‘gewone ’bewoners in zaal Concordia van Hans en Ingrid Cornelissen bij elkaar voor hun nieuwjaarsreceptie. De feitelijke aftrap van de festiviteiten rond Hulhuizen 200. GuG ging op zoek naar het Gevuul van Hulluze.

Wilco Witjes, geboren in Gendt, is verknocht aan zijn nieuwe plek in Hulhuizen. Hij is initiatiefnemer van Hulhuizen 200. Een feest dat er aan herinnert dat Hulhuizen bij de Pruisische enclave heeft behoord en in 1817 aan Nederland is overgedragen.

Jonge grei

Het gevuul van Hulluze verwaterde door de komst van mensen van buitenaf. Juist door Hulhuizen 200 is de onderlinge verbondenheid weer sterker, zegt Wilco. “Het is een gevoel. Mensen trekken toch weer naar elkaar toe.” En dat deden ze vanmiddag. Jong en oud, geboren Hulluzers en iemport.  Alles kruup bij elkaor. De klets gé over van alles. Het gevuul van Hulluze. Toch blief er onderscheid, zo was uut de opmerking van geboren Hulluzers op te maken. “Van dȃ jonge grei ken ik er gin één van.”

De festiviteiten worden op 22 april vervolgd met een braderie. Met ‘lokale bedrijven’ zegt Wilco Witjes niet onder trots. Hij noemt als voorbeeld Dinie Nissen, die er staat met eigengemaakte jam en Jos Niels die kaarsen verkoopt om kapel Hulhuizen te kunnen onderhouden. Er komt zelfs een veelbelovende artiest van eigen bodem. Sem van der Heijden treedt op bij  Zaal Concordia in heerlijkheid Hulluze!

Asterix en Obelix

Ondanks alles blijft de heerlijkheid bescheiden. Hulluze heeft geen enkele behoefte om zich af te scheiden van Lingewaard. Hulluze is niet het dorpje in Gallië van Asterix en Obelix, zo merkt Wilco Witjes met een glimlach op.

Buiten speule de blage van Hulluze op de diek. Het gevuul van Gug is dat het met het Gevuul van Hulluze wel goed zit.

 
  De mannen van de stèrke verhaole.

   
   
   

Ok de Hulluze blage zien aon de zuup.

   
   
 
 

Naar het archief van Actueel