Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Huurders Gendt: Gendt mot Gendt blieve (donderdag 21 mei) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
De Woonbond geeft uitleg over de landelijke actie huurverlaging.

Huurders van Woonstichting Gendt willen vooralsnog niets weten van een samenwerking met Waardwonen in Huissen. Eigenheid van woonruimteverdeling en Gendtse dienstverlening zijn voor de huurders een te groot goed om zomaar aan de kant te schuiven.

De emoties liepen soms hoog op tijdens de eerste algemene ledenvergadering van Huurders Vereniging Gendt (HVG). Op de agenda stonden twee gevoelige onderwerpen. De bouwplannen in de Staatsliedenbuurt en het gezamenlijk onderzoek van Waardwonen en Woonstichting Gendt over een mogelijke samenwerking. Een fusie wordt niet uitgesloten. Het bestuur van HVG gaf een toelichting op de actuele stand van zaken en wat de positie van Gendt in het mogelijke fusieproces is.  Op de agenda stond ook een luchtig onderwerp. Zoals het in een gemoedelijk durp  hoort was er ook een loterij met als prijs waardebonnen van Winkeliers Vereniging Gendt.

De huurdersvereniging krijgt ondersteuning van de Woonbond. Adviseur Maarten Groen stond in De Leemhof tegenover een kritische zaal. Fusie in Gendt is een beladen woord. De geest van vóór de opgelegde gemeentelijke herindeling was terug uit de fles. Emoties, tegen fusie en wantrouwen in alles en iedereen. De kreet ‘Gendt, mot Gendt Blieve’ golfde door de drukbezette zaal.

Maarten Groen begreep de emoties, zei hij. Gendt is een hecht dorp, ons kent ons en heeft het met een betrokken woonstichting prima voor elkaar. Maar om al in het prille begin van het proces van het  onderzoek tegen te stemmen en de kont tegen de krib te gooien, is het nog veel te vroeg. Waarom zou je tegen een onderzoek zijn, zo vroeg Groen aan de huurders. Als de resultaten op tafel liggen, dan kan de huurdersvereniging met argumenten opkomen voor de belangen van de huurders. De lokale verankering moet geborgd worden, stelt Groen.

Groen wist de huurders niet gerust te stellen. Gendt zal bij een fusie moeten inleveren, zo was de teneur. Voor de dienstverlening om de hoek werd symbolisch Dineke Obdam genoemd. Mensen van Woonstichting Gendt worden door huurders herkend en zijn altijd bereikbaar. Het is maar de vraag of de huurder bij een grote corporatie geen nummer wordt, zo was de vrees.

Maarten Groen zei dat bij een fusie de huurders van Waardwonen Lingewaard en Millingen er nauwelijks van wat zullen merken. Voor een kleine stichting staat er meer op het spel, weet hij.

Maar, zegt Groen, bij een fusie moeten alle drie huurdersverenigingen instemmen. In Huissen, Millingen en Gendt. Het aantal leden maakt niet uit. Gendt kan met een veto een fusie tegenhouden. Elke huurdervereniging heeft evenveel stemrecht. Mocht HVG kritisch blijven, dan zal bij een eventuele stemming de druk op Gendt behoorlijk oplopen.

Staatsliedenbuurt

De toekomst van de Staatsliedenbuurt is nog ongewis. Het kan alle kanten op, legt Groen uit. Alles slopen, nieuwbouw voor eengezinswoningen, senioren en starters of renovatie. Groen adviseert de huurders zich nu te organiseren. “Ik adviseer u, verzamel uw krachten. Het gaat immers over uw woning.“ Hij zette de deur open voor een bewonerscommissie. 2 bewoners per straat kunnen zich bij het bestuur van HVG melden.

Voorzitter Paul Verhoeven van HVG beloofde dat het bestuur een huisbezoek brengt aan alle bewoners van de Staatsliedenbuurt. Verhoeven legt verder uit dat HVG met een wensboom aanwezig is op het Kersenfeest. Huurders  kunnen al hun wensen kenbaar maken.

 

Winnaars loterij

 

Adviseur van HVG Maarten Groen: Gendt kan met een veto een fusie tegenhouden.  Voorzitter Paul Verhoeven en secretaris Jos Janssen.
 
 

Naar het archief