Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Inleveren oude meuk (zaterdag 12 mei) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?

 

 

Zondag 30 september houdt Harmonie St. Caecilia voor de tweede maal in Providentia een rommelmarkt. Vandaag kon iedereen zien ouwe meuk  ienlevere. Zondag 30 september verkoopt harmonie Caecilia  in Providentia het iengeleverde spul voor een schappelijke prijs weer als curiosa, antiek, nostalgisch gereedschap, vurzichtig uutgelelèze boeken en niksmismee grei. Wat aon de striekstok blief hangen gé naor de Gendtse muziekvereniging die het hard nodig heeft om financieel overeind te blijven.

De eerste editie was een groot succes. De verkoop liep als een speer. Ook de inzameling. Maar er was een groep mensen die acht dat de harmonie een gratis stortplaats was. Zelfs oude matrassen met een vlek  er in werd op de stoep van de kerk achtergelaten. Toen was de kelder van het godshuis de opslagplaats. Dit jaar heeft de harmonie de beschikking over een schuur in de Kommerdijk.

Daarom was de inzameling wat strenger. Uitsluitend schone, goed verkoopbare spullen kunnen ingeleverd worden. De organisatoren van de rommelmarkt zullen elektrische apparaten ter plaatse controleren of deze naar behoren werken, meldt de vooraankondiging. Maar dan wordt er een nostalgische gemotoriseerde grasmachine aangeboden. Er wordt achter de oren gekrabd. Er is gras, maar een maaitest is niet mogelijk. De harmonie is met geluid maken een kei. “Prut, prut, brom, brommm, brrrrrr. Hij doet het!” Zondag 30 september staat de grasmaaimachine te koop. Of niet!

De inzameling gaat gewoon door, meldt de harmonie. Na de vakantie komt er een extra inzamelingsdag. De ophaalservice blijft van kracht. Mensen die geen vervoer hebben kunnen zich melden om de spullen op te laten halen. Stuur een mail voor een afspraak.

 

De waarde wordt geschat op?
   
   
   

De Keuringsdienst van Waarde

 
 

Naar het archief