Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Nieuwbouw woningen Kruigang (donderdag 25 november) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 

Bij de gemeente Gendt stond de Kruiging al in de etalage voor woningbouw. Met de aanvraag  voor de bouw van 3 (senioren)woningen lijkt er nu schot in te komen. Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen. Er volgt echter nog een lange procedurele weg.

Drie eigenaren van een woning aan de Dijkstraat hebben het plan gelanceerd om achter in hun tuin, die grenst aan de Kruigang, een woning te bouwen. Al dan niet bestemd als seniorenwoning. De tuin met een diepte van circa 80 meter biedt voldoende mogelijkheden.  Mocht het plan tot uitvoer komen, dan is het voornemen om hun woning aan de Dijkstraat te verkopen. 

De drie toekomstige woningen zijn eigenlijk een logisch vervolg van de stap die de familie Zwartkruis aan de Dijkstraat heeft gezet. Die heeft in hun tuin al eerder voor woningbouw gekozen.
De gemeente is enthousiast. Stedenbouwkundig leidt dit plan tot een verbetering van de huidige situatie. “Op dit moment is het gebied achter de woningen in de Dijkstraat een rommelige zone”, vindt het college. Door de bouw krijgt de straat een duidelijke ‘straatwand’.

Parkeren

In het totale plan wordt de herinrichting van het openbaar gebied meegenomen. De sloot wordt opgeknapt en verbreed. Ook voorziet het plan in uitbreiding van voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers. De 3 initiatiefnemers zorgen volgens het college voor hun eigen parkeerbehoefte. Daar is ‘ruimschoots’ ruimte voor, zo staat in het voorstel van het college. De gemeente houdt de mogelijkheid open voor de bouw van nog eens twee of drie seniorenwoningen op het naastgelegen terrein.

De drie initiatiefnemers zullen volgens het college zelf het plan moeten bespreken met de direct betrokken bewoners.

 

 
 
 

Naar het archief