Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Woningbouw poort van Hulhuizen Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
Hulhuizen kan weer groeien. Bij de poort van het buurtschap komen aan de Munnikhofsestraat twee vrijstaande woningen Het college heeft deze week in principe medewerking verleend.

Het plannetje is een combinatie van twee initiatienemers die gebruik maken van het functieveranderingsbeleid van Lingewaard. Milder saneert achter zijn woning de vier schuren. De bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. Het naastgelegen weiland is eigendom van Kregting die achter zijn woning in de Poelwijklaan zijn bloemenkassen sloopt. Hij had al eerder een principemedewerking van de gemeente op zak

Echter, de naastgelegen varkensschuren van Milder zaten hem procedureel in de weg. Bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan zag de gemeente een hobbel. Toen kwam naar voren dat het aspect geur van de intensieve veehouderij voor probleem zorgt, zo stelt het college in het voorstel. Doordat ook Milder meewerkt aan een functieverandering vervalt deze belemmering.

Voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden, volgt er nog een lange weg. Binnen twee jaar moeten de initiatiefnemers een bestemmingsplan indienen dat ter visie kan worden gelegd.
 
 

Naar het archief