Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Steenoven op gemeentelijk monumentenlijst  (woensdag 13 juni) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
Het college heeft besloten om de historische steenoven uit de 18e eeuw in onze polder aan te wijzen als gemeentelijk monument. De intentie is bescherming van het ‘nieuwe’ monument en versterking van de identiteit van het voormalige steenovengebied. De Historische Kring Gente loopt niet over van enthousiasme.

De reden van plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst: “Het object is voor de gemeente Lingewaard in het algemeen en het dorp Gendt in het bijzonder van algemeen historisch belang als voormalige (bak)steenoven. Het heeft grote waarde als onderdeel van de industriële ontwikkeling van de streek vanaf het begin van de 19de eeuw. Het object markeert de geschiedenis van de baksteenindustrie langs de rivier De Waal en de Gendtse Polder in het bijzonder. Het object vormt een blijvende herinnering aan de inmiddels verdwenen Villa Waalzicht en de wijnhandel van de familie Rogmans.”

De steenoven staat er eigenlijk een beetje als een verloren stapel oude stenen bij. De toekomst is onzeker. De eigenaar heeft er geen plannen mee. De gemeente heeft hekken geplaatst omdat vandalen daar hebben huisgehouden. De grond is in eigendom van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In een gesprek met wethouder Theo Janssen heeft de RvO het voor elkaar gekregen om de bouwkavel op te schuiven, vrij van de steenoven. Hans Jolink van de RvO heeft geopperd om de steenoven over te dragen aan Historische Kring Gente. Die optie is bij voorbaat kansloos, gezien de houding van kringvoorzitter Willem Rasing. De Kring heeft geen geld, gaat niet in vastgoed en het mag volgens Rasing nooit de bedoeling zijn dat de contributie van ruim 800 leden bestemd gaat worden voor onderhoud van een gemeentelijk monument. Rasing ziet liever een ondernemer die de steenoven wil exploiteren.
 
   

De Kring zet zich al een poosje in voor behoud van de oude steenoven. Het balletje ging rollen bij de procedure Oeverwal Gendtse Polder. De polder moest op de schop voor natuurontwikkeling. Een aantal bouwkavels moest geld in het laatje brengen. De Kring kwam in verweer, omdat volgens het bestuur de steenoven door nieuwbouw in de verdrukking zou komen. Er werden al vergezichten gemaakt van een toeristische attractie als een theehuis en een plek waar onder een glazen overkapping de historie van de steenfabricage tot verbeelding gebracht kon worden.

Gesprek wethouder

Nadat het project Oeverwal Gendtse Polder was afgerond, is de Kring weinig opgeschoten met hun idealistische plannen voor behoud van de Gendtse steenoven. Het is alleen maar achteruit gegaan. Plaatsing op de gemeentelijke Monumentenlijst is een eerste stap, zegt Willen Rasing. Hij wacht op een uitnodiging van wethouder Theo Janssen voor een vervolggesprek. De Kring blijft positief, zo laat de voorzitter weten.


 

 

 

 
   
   
 
 

Naar het archief