Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
De Rode Geus komt  er aan (vrijdag 2 maart) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
De Hollands koe verdwijnt uit een deel van de Gendtse polder. Staatsbosbeheer heeft gekozen voor de Rode Geus. Deze conclusie heeft het college getrokken na uitvoerig overleg met Staatsbosbeheer. De gemeenteraad had het college opgeroepen zich in te zetten om het Hollandse landschap te behouden door middel van inzet van de Eigen Geërfden. Gendt zou zich dan kunnen onderscheiden van de rest van de natuurgebieden in Lingewaard waar de Rode Geus het landschap heft overgenomen van de vertrouwde bonte koeien.

Geschikt

Het college heeft zich neergelegd bij het argument van Staatsbosbeheer. Die vindt dat ruim honderd hectare met een natuurbestemming geschikt is voor beheer door middel van begrazing. Die vindt dat ruim honderd hectare met een natuurbestemming geschikt is voor beheer door middel van begrazing.

 “Bij dat beheer is niet de agrarische bedrijfsvoering leidend maar bepalen de natuurdoelen wat kan en mag. Bijzonder is dat die natuurdoelen ook betrekking hebben op het beheer zelf: "niet ingrijpen”, dat wil zeggen diersoorten die het jaarrond buiten zijn en accepteren dat vee ’s winters niet wordt bijgevoerd, zijn eisen die gesteld worden aan natuurlijk beheer. Niet bijvoeren leidt tot diversiteit in de begrazing en tot andere natuur. ”

Het beheer van de kudde Rode Geuzen wordt openbaar aanbesteed. Ook Eigen Geërfden is uitgenodigd, maar veel van kans slagen is er niet. Knelpunt is dat er voor 2 jaar investeringen nodig zijn zonder dat bij de aanbesteding harde toezeggingen gedaan worden voor de langere termijn.

Eind maart neemt Staatbosbeheer een beslissing welke partij het beheer krijgt. Dat de Rode Geus straks in onze polder rondstruint is wel zeker.

 
 
 

Naar het archief van Actueel