Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 

Heeft Gendt voor niets geknokt?  (vrijdag 18 mei)

Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
GuG was in maart bij het bezoek van wethouder Theo Jansen. Geert Janssen legt het toen nog een keer uit. Er komt een vervolg, zegde de wethouder toe.
 
In onze polder staat een oude steenoven met een bijzondere geschiedenis. Geert Janssen van de Historische Kring Gente heeft zich als een terriër in vastgeten om het voor Gendt te behouden. Tot nu toe met weinig zichtbaar resultaat. Wat wel te zien is zijn de vernielingen. Vermoedelijk uitbaldadigheid, zegt Janssen. Hij doet een oproep. “Laat ik het baldadigheid noemen. Ik weet zeker dat als ze geweten hadden hoe belangrijk deze, in hun ogen een ruïne is. voor het cultureel verleden van Gendt en mogelijk ook van hun ouders, het niet gebeurd zou zijn. Jongens neem contact met mij op. Het heeft geen gevolgen voor jullie. Geef mij de gelegenheid om jullie het verhaal te vertellen van deze bijzondere plek in de Polder van Gendt.”.


Tekst Geert Janssen

Regelmatig komen er meldingen van aanwonenden en bezoekers van de Polder dat er vernielingen worden aangericht aan het bijna - monument. Kees van Laarschot meldde mij onlangs dat er stenen uit de gevel zijn gehaald. Het waren oude stenen; hij heeft ze apart gelegd. Ook Peter Langen heeft mij op vrijdag 11 mei op de vernielingen geattendeerd. Een tijdje geleden heeft Willem Rasing een aantal jeugdigen verzocht de oven en het terrein te verlaten. Herhaaldelijk heb ik de gemeente gewezen op de gevaarlijke situatie, dit omdat de oven vrij toegankelijk is. Het is een kleine moeite om een bord Verboden Toegang te plaatsen en de gevelopeningen van de oven af te gaan sluiten.

Wat doet de Historische Kring er aan?
Woensdag 2 mei heeft onze voorzitter samen met mij de politieke avond bezocht.
Een avond waarop de vertegenwoordigers van diverse verenigingen en instellingen de gelegenheid kregen om hun wensen kenbaar te maken aan de politieke partijen.
Op deze avond, een initiatief van Helga Witjes en medewerkers, heeft Willem Rasing zijn bezorgdheid uitgesproken over de slechte staat van dit voor de cultuurhistorie van Gendt belangrijk monument. Zelf heb ik een toelichting mogen geven over de bijzondere geschiedenis van deze oven.

Bij verkoop aan derden zal de kans op het behoud van de oven erg klein zijn. Men is dan afhankelijk van de financiële middelen van de nieuwe eigenaar. In de praktijk zijn hier genoeg voorbeelden van te vinden, ook in Gendt. Zou het niet beter zijn dat er een eigenaar komt, die geen winstdoeleinden nastreeft en de oven bereikbaar kan houden? Dit zou bijdragen aan het bevorderen van het toerisme voor deze mooie Gendtse Polder. Is er zo’n instelling te vinden? Ja, die heeft zich al aangemeld. Hier ligt een nieuwe kans voor alle partijen om deze oven te gaan restaureren en te behouden voor iedereen.

Wat gebeurt er nu in de polder 2018?
Al deze papieren beslissingen ten spijt raakt de oven steeds meer in verval. Op zeer korte termijn moet er actie ondernomen gaan worden. De huidige eigenaar zou hier een rol in kunnen gaan vervullen. Mogelijk is deze niet van op de hoogte van de recente situatie.

Nieuwe informatie over de oven in oorlogstijd
Peter Langen belde mij op 11 mei, nadat ik foto’s had gemaakt van de vernielingen aan de oven. Hij kwam met een nieuwe en belangrijke aanvulling op de geschiedenis van deze oven. In de oorlog heeft een aantal bewoners hun toevlucht gezocht in de ‘wijnkelder’ zoals hij vertelde. Het waren Henk Langen, schipper; de heer Terwindt, steenfabrikant; de heer van Hasselt, eigenaar van een baggermaatschappij; de heer Van Groningen de vader van Sjaak en Theo Van Groningen, huidige bewoners van de Polder en Roel Huisman, eigenaar van de boerderij en het bijgebouw waarin de oven bewaard is gebleven. De heer Henk Langen vervoerde stenen voor de steenfabriek van Terwindt, die hem ook de brandstof voor zijn schip beschikbaar stelde. Was deze oven de wijnkelder, bood deze voldoende bescherming, of schuilden ze in de ondergrondse ruimte waar jaren later, de zoon van Roel Huisman, met zijn tractor door een gewelf zakte? Wim Otemann van de sectie archeologie van onze Kring vertelde mij in de jaren negentig al, dat bij Huisman in de Polder een ondergrondse ruimte was die gevuld was met glasscherven.

Reactie van de familie Huisman
Op 11 mei was ik op bezoek bij de familie Huisman. Mijn vraag was of zij mij nieuwe informatie konden verstekken over de oven in oorlogstijd. Jan Huisman vertelde mij dat tijdens de verjaardagen zijn vader, Roel Huisman, er verteld werd dat deze oven een schuilplaats was voor de familie en de bewoners van de Polder. Op 10 mei is Jan Huisman nog bij de oven geweest. Hij is enorm geschrokken van het verval van de oven. In belang van de herinrichting van de Polder was er geen plaats meer voor zijn bedrijf. In het artikel van de Gelderlander van 27 januari 2016 laat hij ons nog weten. Ik ben blij dat de oven blijft voor ons een stukje nostalgie. Laten we niet vergeten dat zonder de familie Huisman deze zichtbare herinnering aan het cultureel erfgoed van Gendt uit de negentiende, mogelijk zelfs uit de achttiende eeuw, verdwenen zou zijn. Zijn noodkreet was: Waarom wordt dit toegelaten? Ik kon hem ter geruststelling vertellen, dat er binnenkort rondom de oven hekken worden geplaatst om verder vandalisme te voorkomen. Een kleine geruststelling voor de familie Huisman. Ik hoop dat de gemeente dit op korte termijn waar kan maken.


Gerard Janssen,
Sectie Geografie en Archeologie
Historische Kring Gente
0481-422239 of 06-57880006
Nijverheidsweg 15 Gendt

 
 
 
 

Naar het archief van Actueel