Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Veel belangstelling voor Hof van Gendt  (zaterdag 30 juni) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
De pastor moet vandaag met jaloerse blikken in de kerk hebben gestaan. De tijd dat het vloeken in de kerk was om maar te denken of praten over sluiting van onze Martinuskerk, was het zondags niet zo druk als vandaag. Al vroeg voor aanvang stonden belangstellenden te wachten voor de start van de verkoop van stulpjes in het kerkenplan, oftewel Hof van Gendt. Zo’n 250 inschrijfformulieren zijn er ingeleverd. 9 juli is de loting.

Jong en oud kwamen af op de verkoop. Maar de senioren met een eigen woning waren toch ver in de meerderheid. Goed voor de doorstroming was de algemene stemming.

Hof van Gendt bestaat uit 12 patiowoningen op het voormalige kerkhof en 22 appartementen in de kerk. Het neusje van de ‘kerkzalm’ wordt het priesterkoor. Waar nu nog het altaar staat en Jezus aan het kruis hangt, komen 2 grote woningen met 4 verdiepingen. Het ontwerp kon Hendriks Bouw en Ontwikkeling nog niet laten zien.

Wethouder Helga Witjes van wonen en volkshuisvesting mocht de happening openen. Zij bracht echter geen gelukkige boodschap mee. De procedure voor herziening van het bestemmingsplan is vertraagd omdat Lingewaard geen inspraakprocedures ter visie wil leggen tijdens vakantieperiode. Vorig jaar had het vorige college er procedurele problemen mee. Witjes neem het nieuwe beleid over.
Het plan ligt vervolgens van 23 augustus tot en met 3 oktober ter inzage.
Johan Bombach van Hendriks Bouwontwikkeling zegt de wethouder niet te kunnen volgen. In een wereld van internet, snelle informatie en communicatie sluit Lingewaard in de vakantieperiode de inspraakprocedure. Dat kan de start van de bouw van Hof van Gendt zeker met 2 maanden vertragen, denkt Bombach. Hij denkt aan het belang van de aspirant kopers.“ De mensen die vandaag hier zijn geweest zijn de dupe. Die denken, vandaag kijken, morgen kopen. “ Hij hoopt dat de gemeenteraad in december het gewijzigde bestemmingsplan kan vaststellen. De raadsvergadering staat gepland op 13 december. De bouwer én veel gegadigden voor een stulpje in Hof van Gendt zijn er klaar voor.

Begrafenis

Het is druk in de kerk. Het parochieteam van Gendt kijkt op afstand naar de belangstelling. Hun kerk wordt een wooncomplex in het groen. Een grafstemming is onder de laatste parochiale Mohikanen niet te bespeuren, laat Annemarie Buurman gelijk weten. “Het afscheid van onze kerk wordt zeker geen begrafenis. ”Het past in de tijd dat veel kerken moeten sluiten, zegt Theo Schouten. Het Gendtse parochieteam is eensluidend. Dat de Martinuskerk een gewilde woonbestemming is, is alleen maar fijn. Bertus van de Brink: “Dat geeft een fijn gevoel. Dat mensen er graag willen wonen, betekent dat de kerk leeft binnen de Gendtse gemeenschap.”

Bertus van de Brink vult terloops aan. “Als de kerk leeg is, dus de kerkbanken zijn er uit, dan wilt een Gendtse horecaondernemer een groots feest organiseren.”
 
   
   
   
   
   

   
   

Katrien Jacobs, geboren in ons durp, is 40 jaar Gendt uit geweest.

In haar kerk met zoveel herinneringen, wil ze nog één keer op de foto.

   
   
   
 
 

Naar het archief