Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Jongeren maken het schuttersfeest jong   (vrijdag 23 augustus ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sint Sebastiaan is de beschermheilige van veel schutterijen en boogschutters. Hij viel in het jaar 288 in ongenade bij de Romeinse keizer, nadat die ontdekte dat hij christen was. Soldaten arresteerden hem en doorzeefden Sebastiaan met pijlen. Sinds het bestaan van  Sebastianusgilde Gendt werd hun beschermheilige op het logo afgebeeld met drie pijlen in zijn borst. Dat moet anders zeiden de jongeren. Niet meer van deze tijd, zo leggen  Koen Sweeren (18) en Nicole van Deelen (19) uit. Op de kermisposter en overige uitingen is een iets gewijzigd en humaner logo te zien.  

Het aangepaste logo staat symbool voor vernieuwing.  Jongeren bij de schutterij hebben de koppen bij elkaar gestoken om de Gendtse kermis, een fris elan te geven. Er moest wat gebeuren, zegt Nicole. De aankleding van de schutterstent is er onderdeel van. Terwijl de versierploeg druk bezig is, praten Koen en Nicole vol enthousiasme over hun plannen. Het schuttersbestuur staat niet bekend als een progressief en innoverend clubje. Koen lacht bij deze opmerking van GuG. “Ze hebben wel naar ons geluisterd.” De tijd was tekort om alle voorgestelde plannen dit jaar te kunnen uitvoeren.

Op sociale media gaan de kermisboodschappen en foto’s de lucht in onder de hashtag #DGSF19. Volgend jaar, zo is het idee, om hiervoor in de schutterstent een beeldscherm te plaatsen.  Er zijn speciale kermisbierviltjesgemaakt. Ien de Durpstraot hangen banieren die de kermis al dagenlang aankondigen.

Stuumkes met slèmp

Het koningschieten heeft de volle aandacht. Op verzoek van jongeren wordt er een warme hap verkocht. Stuumkes met slèmp moet zeker in het assortiment worden opgenomen, zo is de voorwaarde. Voor volgend jaar wordt gedacht aan een DJ achter de diek. De prijs van een biertje blijft hetzelfde, zegt Koen met nadruk.

Los van tastbare wijzigingen lijken de jongeren een belangrijker onderdeel bij de kop te hebben gepakt. De samenwerking. Het programma van de Gendtse Schuttersfeesten wordt samen met de Gendtse horeca gepresenteerd. De schutterstent is vanavond gezamenlijk opgetuigd. Ien de pauze werd  de koffie met een kuukske verzorgd door De Klok.
Gezien het enthousiasme van Koen en Nicole moet het dit jaar uitmonden in een gezamenlijk durpsfeest voor jong en oud. 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement