Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Kaaksedam is smerig     (woensdag 9 oktober) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
 
 
 
 

De weg over de Kaaksedam ziet er meestal niet uit. Smerig.  Fietsen is al een hele toer, laat staan wandelen. Onze hoevige polderbewoners hebben er zogezegd schijt aan.  Ze laten graag drollen achter om hun territorium af te bakenen.

Er wordt door de gemeente te weinig schoongemaakt, zo is de klacht.  

Volgens een gemeentewoordvoerder is Lingewaard niet aan zet. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en onderhoud. Niet verantwoordelijk voor het feit dat dieren van Staatsbosbeheer ontlasting op de weg achterlaten.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement