Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Lingewaard: niet iedereen is tevreden   ( donderdag 31 oktober) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
Bewoners: Uitrit  Bataven is onoverzichtelijk voor mensen in scootmobiel
'Lingewaard: We passen de uitrit aan. Daardoor wordt hij overzichtelijker voor alle weggebruikers. De muurtjes en het naastgelegen verwijderen we niet.
Bewoners: Kunnen er meer parkeerplaatsen bij het zorgcentrum komen?
Gemeente: De grond bij het zorgcentrum is in eigendom van het zorgcentrum. Dit zal
het zorgcentrum op eigen terrein op moeten lossen.
De situatie bij school is onveilig, waarom komen er geen verkeerslichten?
Gemeente:  In de nieuwe situatie is de maximumsnelheid 30 km/uur. Hierdoor wordt het veiliger. De scholen hebben nadrukkelijk gezegd dat de huidige verkeersituatie met versmalling goed werkt. Daarom komt deze weer terug. We vinden het niet nodig om verkeerslichten te plaatsen.
Wens uit de Nijmeegsestraat: Bushalte bij kerk en zorgcentrum laten vervallen en 1 nieuwe halte bij voormalig gemeentehuis
Gemeente: Dit is niet wenselijk voor bewoners en bezoekers van het verzorgingshuis en het centrumgebied.
Connexxion wil deze bushaltes niet samenvoegen tot één bushalte, omdat veel reizigers gebruik van maken van beide haltes.
 

Volgend jaar gaat de Nijmeegsestraat op de schop. Vervanging van het riool, wegdek en een veilige verkeerssituatie zijn de kernzaken. Lingewaard heeft er  ruim een half miljoen voor uitgetrokken. Er is inspraak geweest, maar de gemeente zegt zich er van bewust te zijn dat ze niet iedereen tevreden  kunnen. Durps gezeur?

Op de informatieavond eerder dit jaar bleek dat de meningen over een ideale weginrichting verdeeld waren. Veel mensen gaven de voorkeur aan 30 km/uur-gebied, in combinatie met asfalt. Asfalt nodigt echter uit tot harder rijden. De gemeente kiest daarom voor klinkers. “De wens voor asfalt komt ook voort uit de angst voor extra geluidsoverlast door klinkers”, zo is de reactie van Lingewaard. “Bij een project van deze schaal krijg je nooit iedereen mee.” De verkeersveiligheid gaf de doorslag. Op asfalt met drempels rijden ze toch nog veel te hard.

De klinkers komen vanaf de Markt tot aan de Poelwijklaan, Op dit kruispunt komen ook nog verhoogde plateau’s om de veiligheid voor fietsers te verhogen worden van de Poelwijklaan tot de Kruisstraat rode fietsstroken aangelegd.

Trillingen

Veel aanwonden zeggen in hun woning last te hebben van trilling en geluidsoverlast. De meeste kritiek is te horen uit de appartementencomplexen Elisa’s Hof en Kattenberg. Boosdoeners zijn in hun ogen bussen en vrachtverkeer die over de Nijmeegestraat denderen.

Dat de gemeente ook nog voor klinkers boven asfalt heeft gekozen is ze een doorn in het oog. Bij een 30km gebied horen nu eenmaal klinkers, zo is de reactie. “Het geluid van auto’s komt door banden en door de motor. Bij 30 km/uur is het motorgeluid van het verkeer bepalend en niet het bandengeluid.”
 

Ook zou volgens aanwonenden er veel te hard worden gereden. Valt mee, zo is het Lingewaards oordeel. “In het najaar van 2018 hebben we de snelheid gemeten. De gemeten snelheden waren redelijk voor wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De meeste auto’s hielden zich aan de snelheid. Handhaving is een taak voor de politie.”

Kruispunt

Het kruispunt Galgendaal, Kommerdijk, Kruisstraat, Nijmeegsestraat is veel te onduidelijk, zo is de algemene opvatting in Gendt.  Klopt, zeggen ambtenaren van de gemeente Lingewaard.

Daarom wordt de situatie aangepast, zo stelt het college.   Tja, juist dit  kruispunt dat destijds door de gemeente Gendt ook is aangepast om de veiligheid te verbeteren. In en reactie van het college staat het echt. “In de nieuwe situatie is de route Kruisstraat/Nijmeegsestraat duidelijk de doorgaande route. Deze route asfalteren we en wordt als voorrangsweg uitgevoerd. De zijstraten (Galgendaal en Kommerdijk) krijgen een uitritconstructie. Er komen inritblokken zodat duidelijk is dat verkeer uit de Galgendaal en Kommerdijk geen voorrang heeft.” Oftewel, terugbrengen in een voorrangssituatie zoals we het ien ons durp voor de reconstructie al gewend waren.

De werkzaamheden beginnen volgens het college op zijn vroegst na de bouwvakantie 2020.

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement