Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Overlast door wegwerkzaamheden in Bemmel Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 

Ze zijn in Bemmel als een poosje aan het rommelen. De reconstructie Karstraat en de Van Elkweg gaat nu echt voor overlast zorgen. Ook voor ons durp.

In opdracht van de provincie Gelderland zijn de nutsbedrijven al enkele maanden bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Dit jaar wordt het wegvak vanaf de A15 tot de Van Nispenlaan in Bemmel verbeterd. Op 8 juli wordt begonnen met de aanleg van een  nieuw fietspad ter hoogte van bedrijventerrein Houtakker. Fietsers worden omgeleid. 

Voor het gemotoriseerd verkeer is er dan nauwelijks hinder. Dat begint na de zomervakantie, meldt de provincie. Dan wordt begonnen met een rijbaanverdubbeling voor de Van Elkweg, de aanleg van de nieuwe kruising met bedrijventerrein Houtakker en de reconstructie van de kruising Papenstraat.
In oktober zijn hiervoor een vrijdag- en 2 weekendafsluitingen gepland. De precieze data zijn nog niet bekend.

De reconstructie Karstraat – Van Elkweg duurt volgens de provincie Gelderland tot juni 2020.

 

Meer info  bij de provincie Gelderland

 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement