Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Allerzielen  (zaterdag 2 november ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor het eerst een Allerzielen buiten onze kerk.  Geen klokgelui, maar wel in een aangenaam verwarmde Providentia. Annemarie Buurman wijst bezoekers er op dat hun jassen aan de kapstok mogen.

In Providentia heerst een bijzondere sfeer

Allerzielen is een oude katholieke traditie waar familie, vrienden en kennissen hun overleden dierbaren herdenken.

In Providentia heerst een vorm van verbondenheid. Ze hebben allemaal een bedroefde herinnering.
Als Voices het openingslied God only knowes zingt, pinkt een jonge vrouw een traan weg.  

In Providentia heerst een bijzondere sfeer

Voorgangster Corrie Driessen laat de namen klinken van overleden dierbaren.
Rob Nuyens laat zacht gitaarmuziek klinken.

 In Providentia heerst een bijzondere sfeer

Op het ‘altaar’ staat een prachtig boeket. Corrie legt uit: “Dit boeket vertaalt onze liefde, maar duizenden bloemen kunnen niet zeggen hoe dankbaar wij zijn dat jullie ooit bij ons waren, hoe wij van jullie houden ver over de dood. En waar jullie ook zijn: we wensen jullie vrede.”

In Providentia heerst een bijzondere sfeer

Na afloop krijgt iedereen als symbool een bloem van dit waardevolle  boeket.


Allerzielen neemt afscheid van Providentia.
Binnenkort wordt hier de nieuwe prins carnaval gepresenteerd.

In Providentia heerst een bijzondere sfeer

 

 

 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement