Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Koningsdag zonder oplaten ballonnen  (dinsdag 3 december) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 
   
2011
2010
2013
2015

Het zat er een keer aan te komen, zegt voorzitter Astrid van Loy van Oranjestichting Gendt. Een verbod op het feestelijk oplaten van ballonnen. Mogelijk in januari neemt de gemeenteraad een besluit.

De aubade ien ons durp wordt al vele jaren geopend met het oplaten van ballonnen. De eerste keer was een spektakel. Scheepswerf Vahali was bereid om als sponsoring het heliumgas te leveren. En dat is geschiedenis. Het ballonnenoplaatverbod is opgenomen in de wijziging van de APV op voorstel van kinderburgemeester Tess Elbers van Lingewaard.

Voor de APV is uiteindelijk burgemeester Josien Meijers verantwoordelijk. Zij vindt dat de gemeenteraad bepaalt wat uiteindelijk in de APV wordt opgenomen. “De kinderburgemeester heeft een voorstel gedaan om een verbod op ballonnen op te nemen omdat zij zich zorgen maakt om het milieu en dierenwelzijn. Wij vinden dit een sympathiek signaal en hebben deze suggestie serieus besproken. In het kader van duurzaamheid, en in lijn van de landelijke trend, hebben wij besloten om opname van dit artikel voor te leggen aan de gemeenteraad.”

Gemeenteraad

Een verbod lijkt onafwendbaar. De credits hiervoor gaan naar de kinderburgemeester en deze komen haar ook toe, zegt Meijers. De gemeenteraad zal in januari wellicht geen behoefte hebben om het voorstel van de kinderburgemeester te verwerpen.

Voorzitter Astrid van Loy zegt dat Oranjestichting Gendt al jaren  de landelijke discussie volgt  over het oplaten van ballonnen. Het bericht van Lingewaard komt niet als een verrassing, zegt ze. “Wij zoeken al langer naar een alternatief voor het oplaten van ballonen. Het gaat ons om de kinderen een leuke dag te bezorgen.”

In januari hoopt Oranje Stichting Gendt een alternatief te kunnen presenteren. Astrid is helder. “Wij denken na over een alternatief voor onze kinderen.” Het is een uitdaging, geeft ze toe.

Landelijk speelt de discussie al veel langer
 

2018
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement