Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Liesbeth van Beek: de huurder staat voorop   (vrijdag 22 maart) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
Het kan geen langdurige ‘Gendtse Brexit’ worden.
Ik ben hier gekomen zonder opdracht om te fuseren.
Vanuit mijn verantwoordelijkheid als bestuurder ben ik tevreden als er een weloverwogen en een onderbouwd besluit wordt genomen.
Het gaat niet alleen over het nu, het gaat ook over de toekomst.
De huidige medewerkers zijn zeer betrokken, kennen de huurders en daarmee is de dagelijks gang van zaken goed geregeld.
Uiteindelijk is het aan de huurders.

Ze komt de bezoeker in de hal zelf ophalen. Haar stem klinkt lichtelijk schor. Feestje gehad? Nee, een week geleden had ze helemaal geen stem, zodat ze ons geplande gesprek moest uitstellen. Een gesprek over de toekomst van Woonstichting Gendt. Door de fusieperikelen een beladen durps onderwerp. Interim directeur-bestuurder Liesbeth van Beek beseft dat terdege. Na amper drie maanden zegt ze al een aardig beeld te hebben van de situatie, de gevoeligheden, de voor en nadelen van fusie en risico’s. Uiterlijk juni wil ze duidelijkheid. Wel of geen fusie. De onzekerheid duurt eigenlijk al te lang. Het kan geen langdurige ‘Gendtse Brexit’ worden.

Woonstichting Gendt is in gesprek met Waardwonen. Het gezoem zorgt vanwege onhandige communicatie voor veel onrust. Op kantoor en onder huurders. De mededeling dat de scheidende directeur-bestuurder Michel Hodes wordt opgevolgd door Liesbeth van Beek, werd met gemengde gevoelens ontvangen. Ze zou net een fusieklus van de corporatie WSG in Geertruidenberg hebben afgerond. In Gendt gaat ze hetzelfde kunstje doen. Woonstichting Gendt wordt opgeslokt door het grote Waardwonen.

Opdracht

Liesbeth van Beek reageert nuchter, maar stellig. “Het gaat niet om mij. Ik ben hier gekomen zonder opdracht om te fuseren. Het gaat mij om de huurders en hun toekomst.” Een opvatting die ze al eerder ook in Geertruidenberg heeft gebezigd.

In 2011 wordt ze de nieuwe directeur-bestuurder om orde op zaken te stellen bij de in financiële nood verkerende woningcorporatie WSG. De voormalige leiding laat door grootheidswaanzin een enorme last achter van 800 miljoen euro aan openstaande leningen. De coöperatie staat op omvallen en is op papier failliet. Liesbeth wordt aangetrokken, die een stevig saneringsplan uitvoert. WSG Geertruidenberg wordt opgesplitst in negen andere corporaties. Huurders vallen onder andere huurbazen.

Bij haar vertrek sluit ze het kantoor van WSG. 33 medewerkers verliezen hun baan bij WSG. In dagblad BN DeStem benoemt ze haar afscheid met een dubbel gevoel. “Dat een aanwezige partij als WSG er niet meer is, is bijzonder. Maar mijn doel was vooral om een goede oplossing te vinden voor de huurders. Dat is gelukt en geeft voldoening.“

Samenwerking

Ook in Gendt staan de huurders voorop, benadrukt ze. Voor het personeel is bij fusie hun baan verzekerd. Als het woord fusie valt, probeert ze duidelijk te maken hoe ze in het proces staat. Ze praat liever niet over fusie maar over samenwerking. Want zo groot is Waardwonen ook weer niet, zegt ze terloops.

Op 10 april presenteert ze op een huurdersbijeenkomst georganiseerd door de Huurdersvereniging Gendt, haar eerste bevindingen. Een notitie die als basis dient voor het maken van een keuze. Wat zijn de ambities van de Woonstichting Gendt, waar staan wij voor, wat betekent het als we zelfstandig doorgaan en waar sta je als we in de toekomst gaan samenwerken met Waardwonen. Allemaal vragen die beantwoord moeten worden.
De keuze is aan de huurders, laat ze weten. “Vanuit mijn verantwoordelijkheid als bestuurder ben ik tevreden als er een weloverwogen en een onderbouwd besluit wordt genomen.”

Ze zegt het niet hardop. De sfeer van gelijkwaardige samenwerking dwaalt door haar kantoor. Gezien de financiële positie van de woonstichting is fusie niet noodzakelijk. Gendt kan de komende jaren goed vooruit, zo heeft ze waargenomen. “Het gaat niet alleen over het nu, het gaat ook over de toekomst.” Ook dat neemt ze in haar onderzoek mee.

Betrokken

Bedenkelijk kijkt ze als het gaat om de personele bezetting. “De huidige medewerkers zijn zeer betrokken, kennen de huurders en daarmee is de dagelijks gang van zaken goed geregeld.” Er zijn wel een aantal aandachtspunten, laat ze weten. Een kleine organisatie is kwetsbaar. “Een klein aantal medewerkers moet van vele markten thuis zijn. Bijvoorbeeld nieuwbouw gaat altijd met pieken en dalen. Bij pieken is er al gauw onvoldoende bezetting. Organisatorisch wordt er alsmaar meer specialistische kennis gevraagd. Door onder andere de Woningwet is de administratieve last groot en de tijd die daar in gaat zitten, kunnen medewerkers niet aan andere zaken besteden.”

En dan komt het antwoord. In de optie dat Woonstichting Gendt zelfstandig doorgaat zal er geld uitgegeven moeten worden aan bijvoorbeeld het inhuren van deskundigheid, zo is haar verwachting. “Zelfstandigheid mag wat meer kosten, maar hoeveel. Bij samenwerking kunnen administratieve lasten verdeeld worden. Het is een keuze waaraan het geld wordt besteed.” Uiteindelijk is het aan de huurders, zegt Liesbeth van Beek. “Ik zie het als een belangrijke kans om daar goed over na te denken zodat een verantwoorde keuze gemaakt kan worden.”

Maar bij samengaan zijn er ook risico’s, geeft ze ruiterlijk toe. “Dat je ‘kostbaarheden’ kunt kwijtraken en dát wil je niet. Dat vraagt daarom veel aandacht.” Die betrokken medewerkers zijn het symbool van een betrokken Gendtse organisatie met korte lijntjes. De interim bestuurder zegt dat te begrijpen. “De eigenwaarde van Woonstichting Gendt en dát waar zij voor staat, dat moet zichtbaar blijven. Dat geldt zowel bij zelfstandig doorgaan als bij fusie, want uiteindelijk telt maar één ding en dat is het belang van onze huurders nu en in de toekomst.”

 
 

Naar het archief