Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
De bieb naar de Leemhof    (woensdag 17 juli) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

De Leemhof blief ons durpshuus

 

Het college komt met een integraal accommodatieplan voor ons durp.  Sportpark Walburgen wordt: ‘Vitaal sportpark Gendt’ om sportactiviteiten zoveel mogelijk te clusteren. De bieb gaat naar De Leemhof.  De vraag blijft hoe om te gaan met Villa Ganita.

Een werkgroep van bewoners, ambtenaren en adviesorganisatie Spectrum heeft bij elkaar gezeten om voor het college een aanzet te geven voor een accommodatieplan. Er is flink gedubd. De werkgroep besprak onder andere 2 gevoelige scenario’s van de gemeente. De Leemhof blijft een sociaal cultureel centrum en Villa Ganita krijgt een andere bestemming. Of Villa Ganita krijgt de rol van dorpshuis toebedeeld en De Leemhof krijgt een nieuwe nog onbekende bestemming.

Gendt is duidelijk. “De voorkeur voor de Leemhof heeft met name te maken met de locatie van het gebouw in het centrum en naast Providentia.” Met als pluspunt een grote zaal voor uitvoering en ruimte voor grote bijeenkomsten. Maar dan is de samenwerking tussen beide organisaties een belangrijk onderdeel om de programmering goed op elkaar af te stemmen, zo vindt het college.

Uit overleg gestapt

Het college vindt het spijtig dat het Leemhofbestuur uit het overleg is gestapt. “De Leemhof is een belangrijk gebouw als het gaat over slimme huisvestingsoplossingen en samenwerking met andere gebruikers van maatschappelijke accommodaties. Voorgesteld wordt om samen met het bestuur van De Leemhof te komen tot goede oplossingen.” De reden wordt niet genoemd. Wel dat ze elkaar nodig hebben om de bieb te kunnen verplaatsen.

De verantwoordelijke wethouder Theo Janssen geeft geen duidelijkheid over het financiële plaatje. De Leemhof zou wel een bijdrage moeten leveren in de investering voor uitbouw en aanpassing. “Daarnaast kunnen de kosten gedeeltelijk gedekt worden door meeropbrengsten in de huur van o.a. de bibliotheek.”

Nu ‘ons gemeentehuis’ geen dorpshuis wordt, blijft de toekomst in het ongewis. De Historisch Kring Gente heeft richting GuG zich al informeel geuit dat ze er rekening mee houden dat ze hun zolder met archeologische vondsten op een keer moeten verlaten.
Lingewaard onderzoekt welke mogelijkheden met het pand voor de gemeente overblijft. Wethouder Janssen streeft er naar om dit najaar met een uitgewerkt plan te komen.
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement