Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Stand van zaken fusie Woonstichting Gendt (donderdag 10 januari) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
 
 
 
Liesbeth van Beek (midden)
 

De matige belangstelling voor het eerste Dorpsplein van Huurdersvereniging Gendt was voor het bestuur best een domper. De uitnodiging om een paar uur later aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering werd wél massaal gehoor gegeven. Reden, op de agenda staat de stand van zaken over de fusie van Woonstichting Gendt.

De opzet van het Dorpsplein is huurders op informele wijze te informeren over onder andere duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en nieuwbouw.

Voorzitter Paul Verhoeven heeft nog geen idee waarom mensen wegbleven. Misschien ligt het aan het tijdstip, zo vraagt hij zich hardop af. De geringe belangstelling is voor het bestuur geen reden om meteen de handdoek in de ring te gooien. De invulling wordt sowieso uitgebreid met onderwerpen die het welzijn van huurders kunnen raken. Ook het tijdstip heeft de aandacht.

Jaloers

De algemene ledenvergadering gaf een totaal ander beeld. Menig huurdersvereniging in Nederland zou jaloers zijn op zo’n opkomst als hier, zei adviseur Maarten Groen van de Woonbond. Hij was naar Gendt gekomen om onafhankelijk uitleg te geven over het proces van een ‘mogelijke’ fusie. Het begin van aftasten heeft ons durp al bij voorbaat op de kop gezet.

De fusie werkte als een rode lap op de Gendtse stier. Tégen, was de roep. Woonstichting Gendt mot Gendts blieve. Bij aanvang van zijn uitleg moest de adviseur dan ook meteen flink aan de bak om grip te krijgen om ook activistische huurders in het hok te krijgen. “U hebt nog alle gelegenheid om met goede argumenten in gesprek te gaan.” Het wantrouwen was en bleef groot. ’Het is toch al beslist’ en ‘Tijdrekken met een onderzoek hoort bij het politieke spel’.

Toen de feiten grip kregen op de emoties, kwam de vergadering in rustig vaarwater.  Maarten Groen ziet meer in overleg en bij het proces  te blijven. Hij gaf toe dat Gendt  een valse start heeft gekend. De communicatie van Woonstichting Gendt kon beter.  De fusiegedachte lag plots ongefundeerd en zonder uitleg op straat. De dorpspraat bij Albert Heijn deed de rest, zei Groen.

Vetorecht

Feit is volgens hem dat twee corporaties pas elkaar de hand vasthouden. Zelfs een verloving is niet aan de orde. Waardwonen heeft momenteel andere dingen aan hun hoofd. Die zijn bezig met een met een reorganisatie. Boven alles heeft de huurdersvereniging het vetorecht. Bij tegen, geen fusie. Maar dan graag met argumenten in een overleg met wederzijds respect.
Volgens Groen zijn de kaarten bij de woonstichting gewijzigd. Tussen de regels door zou je kunnen  opmaken dat de sfeer is verbeterd. Na vertrek van Michel Hodes is Liesbeth van Beek als interim directeur-bestuurder aangeschoven. Een bestuurder met nieuw elan en inzichten, weet de adviseur van de Woonbond.

Besloten is een werkgroep van huurders te vormen die meedenkt met Huurdersverenging Gendt.  De voors en tegens van een fusie worden tegen het licht gehouden. Ergens in april krijgen álle huurders  van Woonstichting Gendt een uitnodiging voor een infobijeenkomst. Op grond van de gepresenteerde bevindingen wordt een gezamenlijk standpunt bepaald.

Gratis lid

Voorzitter Paul Verhoeven benadrukt dat in het proces ‘het beschermen van belangen van alle  huurders’ voorop blijft staan. Hij hoopt stilletjes dat daarom meer huurders lid worden van Huurdersvereniging Gendt. “Samen staan we nog sterker.” Van de 850 huurders zijn er momenteel 300 lid. Het lidmaatschap is gratis en geeft stemrecht.

Hier kunt u zich aanmelden als lid.

Bericht ledenvergadering 2018.
Paul Verhoeven in gesprek
 
 

Naar het archief