Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Woningbouw op gemeentewerf (zaterdag 21 december) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

De gemeentewerkplaats van de gemeente Gendt wordt een woningbouwlocatie voor 4 woningen. Op zijn vroegst volgend najaar verwacht de gemeente een ontwerp bestemmingsplan ter visie te kunnen leggen. De gemeente wil haast maken met de noodzakelijke bodemsanering.

Lingewaard had de gemeentewerkplaats al langer op het oog om af te stoten. Het wordt nu nog beperkt gebruikt als opslag. Het bleek een ingewikkelde en kostbare klus om er een bouwplan van te maken.

Brandweer

De brandweerkazerne blijft in gebruik. Een gezamenlijke in- en uitrit voor brandweer en 4 woningen is niet gewenst.

De brandweer moet bij calamiteiten via de Dorpstraat snel kunnen uitrukken. Wanneer er 4 woningen staan, zou de kans aannemelijk zijn dat geparkeerde auto’s de brandweer belemmeren. De oplossing om dat via de Molenwijk te ontsluiten stuitte op verzet. Bewoners van De Haspel en De Bonkelaar hadden geen probleem met de bouw, maar nu wonen ze in een rustige doodlopende straat. In de nieuwe situatie staat hun rustige straat geprojecteerd als ontsluitingsweg met eenrichtingsverkeer.

Begin deze maand is er voor een alternatief met de buurt opnieuw overleg geweest. Volgens de gemeentewoordvoerder is hierbij ook aangegeven dat de planning voor de bouw enkele maanden is opgeschoven.

Sanering

De loods werd door de gemeente Gendt deels gebruikt als opslag voor strooizout. In strooizout zitten veel schadelijke chemische stoffen. De noodzakelijke grondsanering heeft het plan prijzig gemaakt. De gemeente moet ruim 2 ton bijleggen. Subsidie uit de provinciale pot SteenGoed Benutten is uit ambtelijk overleg niet mogelijk. Het plan is volgens de provincie te klein en niet urgent genoeg.
De sanering echter wel. De ODRA heeft bij de gemeente meerdere malen er ambtelijk op gehamerd dat ze eindelijk eens serieus werk moeten maken met de noodzakelijke bodemsanering. Het kan niet langer worden uitgesteld. De gemeente heeft toegezegd snel een aanbesteding uit te schrijven.
 

De brandweerkazerne behoudt zijn  exclusieve in- en uitruit voor calamiteiten
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement