Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Gendt Vooruit    (maandag 18 februari) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
Stevig gesprek
 
De kliek van Hulhuizen200
Tussendeur effe klessebessen
 
Schik, verbazing en het zal wel
 
 
 

Samen op weg naar 2030. Werkgroep Gendt Vooruit heeft pakweg 130 durpelingen weten op te trommelen die samen de eerste stap willen zetten voor een dorpsontwikkelingsplan.

De bekende gele plakbriefjes en gekleurde stippen waren uit de kast gehaald. Ideeën, wensen en oplossingen kwamen zat.
De aanwezigen konden kiezen uit zes thema’s

·         Onderlinge betrokkenheid

·         Ondernemerschap en werkgelegenheid

·         Milieu, duurzaamheid en natuur

·         Jongeren

·         Wonen en woonomgeving

·         Bereikbaarheid, verkeer en vervoer

De schȏlblage uut ons durp hadden al eerder hun zegje op papier kunnen zetten. Over 20 jaar moeten er bijvoorbeeld meer vogels en bloemen zijn. Een grote speelgoedwinkel, een restaurant voor kinderen, een uitdagend buitenbad, een snoepjeszwembad, legofabriek, meer kermis, profvoetbalclub, dierentuin, meer eengezinswoningen en een groter IKC de Tichelaar. Eén opmerking sprong er nóg meer uit. Doornenburg en Gendt gaan samen op in Doorngendt.

Woningbouw
Bij de volwassenen sprong woningbouw er boven uit. Eigenlijk voorspelbaar, want bij dit soort sessies in Lingewaard doet het thema wonen het altijd goed. Ouderen, maar ook Jongeren willen graag in Gendt blijven wonen. Opmerkelijk is dat twintigers en dertigers nauwelijks waren te bekennen. Het gaat ten slotte ook over hun toekomst.

De begeleidende flyer, opgesteld met professionele ondersteuning, geeft aan dat de werkgroep de opgeplakte gele briefjes gaat verwerken in een toekomstvisie. “Middels een actieplan kunnen we dan aangeven hoe we die visie concreet willen bereiken.”

Voorzitter Sjaak Kregting van Gendt Vooruit zegt dat er nog geen tijdspad is dat moet uitmonden in een dorpsontwikkelingsplan. Wel de wijze waarop. De werkgroep gaat geen tijd besteden aan vergaderingen voor het maken van ‘ambtelijke startnotities en kadernota’s, zegt Sjaak. “Wij willen bij de Gendtse inwoners in beeld blijven.” De voorzitter wil daarom zo snel mogelijk resultaat zien. Hij wil pragmatische aan de slag te gaan. Gewoon op zien Géndts, is de conclusie. En hoe zie je dat? Kregting hoeft niet na te denken. Door wensen en ideeën van deze avond te koppelen aan een instantie. Willen de mensen meer bomen in de polder? Meteen koppelen aan Staatsbosbeheer, zo is zijn idee.

Hulptroepen
De werkgroep bestaat vooralsnog uit 15 personen. Tijdens ons gesprek komt Rina Peters bij de voorzitter om drie mensen voor de werkgroep Onderlinge betrokkenheid aan te melden. Meer hulptroepen zijn welkom om samen op weg te gaan naar 2030.

 
 
 
 
 
 

Naar het archief