Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Forse ingrepen groen Sportpark Walburgen  (woensdag 8 mei ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
Een rij Italiaanse populieren worden gekortwiekt
Het ruige bosje bij De Snoek wordt 'netjes gemaakt'.
 
De afscheiding met het strand krijgt een ‘rustige’ beplanting.
 
De Bataven baalt van bladafval op het kunstgrasveld
Romantiek langs de Kommerdiek wordt anders

Om van ad-hoc maatregelen af te zijn laat de gemeente een grootschalig groenbeheersplan los op Sportpark Walburgen. Doelen, eindbeelden en onderhoudsplanning zijn voor de komende jaren vastgelegd. Aanleiding voor deze aanpak is een verzoek van De Bataven. Het groen gaat dit jaar stevig op de schop. De aanpak wordt breed gedragen door de overige gebruikers als Thetis, IJsclub Nooitgedacht en Hengelsportvereniging de Snoek.

Het college heeft het groenplan deze week vastgesteld. En met een duidelijk argument. “Hiermee voorkomen we dat beheermaatregelen telkens tot discussie leiden. Ook voorkomen we dat het beheer bepaald wordt door ad-hoc besluiten. Een duidelijk visie geeft iedereen inzicht in het huidig en toekomstige beheer.” En dat geeft voor beide partijen voordelen, zegt het college. “Niets is zo veranderlijk als de mens. De opgestelde doelen en eindbeelden zijn nu gezamenlijk met de verenigingen vastgelegd. Door wisselingen in bestuursleden, andere visie of een wijziging in het gebruik van het sportpark kunnen ook nieuwe wensen ontstaan. De vastgestelde doelen en eindbeelden bepalen de komende jaren het beheer.”

Overleg

Met de gebruikers is uitvoerig overleg geweest, zegt wethouder Johan Sluiter. Samen met de verenigingen is een schouw over het sportpark gehouden. Wensen en knelpunten zijn verwoord in een beheersplan, legt Sluiter uit. “We zijn nu af van telkens een postzegelplannetje te maken voor groenonderhoud.”
Een belangrijk knelpunt dat naar voren kwam was het groen langs de voetbalvelden. Vooral het kunstgrasveld gaat gebukt onder veel bladafval. Wethouder Janssen van sportbeleid omschrijft het groen langs de velden als ondoordringbare en onveilige bosschages. De sociale veiligheid is in het geding, weet Janssen.  Als een bal in de struiken is geschoten kan dat voor kinderen een unheimisch gevoel geven om het op te halen.

Enkele maatregelen

Op verschillende plaatsen wordt er flink gesnoeid, maar ook nieuw groen aangeplant. Enkele klussen springen in het oog.

Bijvoorbeeld langs de visvijver. Een rij Italiaanse populieren staat als beeldbepalende afscheiding lang de Poelwijklaan. Op 8 meter hoogte moeten de bomen echter geknot en regelmatig gesnoeid worden. Dit is een zeer arbeidsintensieve beheervorm, vindt de gemeente. Daarom worden de populieren teruggebracht tot 4 meter, nog voldoende om de windkerende functie aan het water te garanderen. Rond de visvijver staan wilgen van circa 50 jaar oud. Slechte exemplaren worden vervangen.

De bomen op het parkeerterrein krijgen in de bestrating meer ruimte om te groeien. “Deze bomen zijn in de toekomst een beeldbepalend element rondom de parkeerplaats en entree van het sportpark.” Ook worden er om de bomen struiken aangeplant.

Ruig

Het bosje waar de woning van de familie De Haan heeft gestaan is veel te ruig. De coniferen worden verwijderd, evenals een deel van de bomen langs de randen. Bomen met bijzondere beeldwaarde blijven gehandhaafd. Er worden enkele groepen van meidoorn, Gelderse roos, kardinaalsmuts en kornoelje geplant. 

De zijgevel van de sporthal moet beter bereikbaar zijn voor onderhoud, vinden De Bataven en gemeente. Het voorstel van De Bataven is de beplanting te vervangen voor gras. De afscheiding met het zwembadstrand krijgt een ‘rustige’ beplanting. Vanuit sociale veiligheid mag de nieuwe sierheesterhaag maximaal 1 meter hoog worden.

Het beeld langs de Kommerdijk gaat er ook anders uitzien. Slechte bomen worden gekapt. Hiervoor komen bloemrijke soorten als meidoorn, Gelderse roos, kardinaalsmuts en gele kornoelje terug

 

De struikgewas tussen de parkeerplaats en het zwembad staat te dicht langs de verharding. Hierdoor moet de gemeente te veel snoeien om overlast tegen te gaan. Door struiken te verwijderen om langs het water weer tot ontwikkeling te laten komen, is de afscheiding minder onderhoudsgevoelig.

Piet Wegh heeft voor De Bataven regelmatig bij de gemeente aan de bel getrokken wat de actuele stand van zaken is. Zonder resultaat. Naar verwacht krijgen de betrokken verenigingen een uitnodiging om uitleg te krijgen over de definitie uitwerking en start van de werkzaamheden.

Navraag door GuG meldt een woordvoerder van de gemeente dat de werkzaamheden bij sportpark heel divers zijn. Van regulier onderhoud tot het kappen van een aantal bomen. "Na vaststelling kan een aantal dingen worden opgepakt, maar het grootste deel wordt in het najaar / winter uitgevoerd."

De bomen op het plein krijgen in de bestrating meer ruimte om te groeien. “Deze bomen zijn in de toekomst een beeldbepalend element rondom de parkeerplaats en entree van het sportpark.”
 
 

Naar het archief