Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Platanen, niet iedereen is tevreden   (woensdag 20 november ) Terug Vépé
 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
2016, uitleg over het snoeibeleid Platanen. Niet iedereen kun je tevreden stellen, vindt wethouder Sluiter.

De platanen in de Dorpstraat blijven de gemoederen bezig houden. De bomen hebben in de bestrating meer lucht en voedingstoffen gekregen en zijn in 2016 behoorlijk gekortwiekt, maar volgens een aantal bewoners en winkeliers hebben de werkzaamheden weinig of geen snars geholpen. Kandelaberen is de enige oplossing om overlast van blad en zaadbollen te beperken.

Nee zegt de gemeente, behoud van het karakteristieke beeld van de Dorpstraat moet intact blijven. Er wordt vastgehouden aan het ingevoerde snoeibeleid.

Overlast door Platanen is niet louter een Gendts probleem, stelt wethouder Johan Sluiter in het collegevoorstel. De afgelopen 2 jaar hebben Platanen in héél Lingewaard ‘beduidend’ meer overlast gegeven. “De oorzaak hiervan is te herleiden naar het extreem warme voorjaar van 2018 en de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Een natuurlijke reactie van de platanen op dit extreem droog weer is het vroeg laten vallen van bladeren en schors. Daarnaast produceert de plataan dan meer zaadbollen.”

Vervelend

Voor de inwoners is dit vervelend, meldt Sluiter in het voorstel. “Wij vinden dit geen reden om van onze plannen af te wijken en de bomen nu alsnog te kandelaberen.

Om de overlast ‘enigszins te verminderen ’ is besloten in een perioden dat er veel bladeren, pluisjes of zaadbollen vallen, in de Dorpstraat extra veegbeurten uit te voeren.

De argumenten om niet te kandelaberen.

Het karakteristieke beeld van de Dorpstraat behouden. Het is een van de mooiste lanen in Lingewaard en beschermwaardig.

Bij klimaatverandering wordt het belang van bomen met volledige kronen alleen maar groter. Voor winkelend publiek en aanwonenden kan dit een ‘prettige bijkomstigheid’ zijn.

Voorkomen van een precedentwerking andere straten met dezelfde problematiek. Zoals de Huismanstraat, de Hoeve en Korte Loostraat in Huissen, Pannerdenseweg in Doornenburg en Klein Rome in Bemmel.

Geen discussie

De contactpersoon van de Dorpstraat is via een brief op de hoogte gebracht. “In 2021 evalueren wij, conform afspraak, de uitgevoerde snoeiwijze en het effect op de overlast.” Wethouder Sluiter wil zijn besluit desgevraagd aan GuG niet mondeling toelichten. Het collegevoorstel is helder, zegt hij. Geen discussie.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement