Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Kerstmarkt St. Jozef (zaterdag 7 december) Terug Vp
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Een creatieve kerstmarkt, zo trekt zorgcentrum St. Jozef al jaren bezoekers naar Hof van Breunissen. Buiten bakken vrijwilligers riefkoek. Misschien wel de lekkerste van Gendt, zo wordt er gegniffeld. Een kerstmarkt waar de klets, mantelzorg en ontmoeten net zo belangrijk is dan de kramerijen. Een gebeuren um er effe uut te zien, merkt  Peter  Lange op.

Binnen klinkt  de stem van activiteitenbegeleider Rikie Rutten door de aula.  Ze probeert de talrijke prijzen aan winnaars te koppelen van het Rad van Avontuur. Met aantrekkelijk prijzen beschikbaar gesteld door winkeliers en ondernemers.

Soms lukt het niet. Wellicht zijn bezoekers dan afgeleid, want de klets liek net zo belangriek als kraome bezke.  De waardebon van Slagerij Wim Buurman dreigt te  blieve liggen. Rikie besluut  um nog un keer aon ut rad drje. Gelukt. Volgende ronde. Bij het vleespakket van De Klok zit Harrie Verhoeven wel op scherp. Het wordt bewaard in de keukenkoeling, want de Verhoevens azen op meer prijzen.

De creatieve kerstmarkt. Klein van opzet. De kerstgedachte is naar het gevuul van GuG groot. Er heerst een sfeer van omzien naar onze ouderen.

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement