Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Wat doe je met Kerst?     (dinsdag 24 december) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstavond is het slot van een verregende dag. Het is donker. De gordijnen van Providentia zijn gesloten.

Buiten is kerstmuziek te horen. Binnen wordt aanstalten gemaakt voor de oecumenische kinderkerstviering. Sterren glinsteren op het podium.

Annemarie Buurman slaat haar handen voor haar gezicht als ze ziet dat bezoekers achter in de zaal stoelen blijven aanschuiven. De Gentenarren zouden zo’n onverwachte opkomst graag zien bij hun prinsenbal.

Waarom die grote opkomst. Het thema is: Wat doe jij met Kerst?

Het kinderkoor zingt. “Vrede was het overal, wilde dieren kwamen bij de schapen in de stal en zij speelden samen. Elke vogel zingt zijn lied. Herders, waarom zingt gij niet?”

Nog geen levenslang geleden moesten Gendtse kinderen van protestantse afkomst naar een andere school. Buiten ons durp. Vanavond viert iedereen samen het kerstfeest. Samen in de noodkerk van de H. Martinus.

Bij het ontsteken van de adventskaarsen wordt nog eens benadrukt dat het om alle mensen gaat.

De eerste kaars

“Vandaag steken we een kaars aan, de kaars van geluk; Geluk voor alle mensen, voor arme kinderen op straat, en bange mensen in de hoek, voor mensen die honger hebben, in landen van oorlog en geweld. Kaars, kaars van geluk, breng de warmte van je vlam, bij alle mensen.”
 

Het licht speelt vanavond een belangrijke rol. Bezoekers krijgen de gelegenheid om samen met hun kinderen met een persoonlijke gedachte een lichtje te ontsteken.

Er is ook een collecte. Ondertussen zingt het kinderkoor. “Kerstmis is méér dan die brandende kaarsen, knus bij elkaar, de gordijnen goed dicht. Kerstmis, dat is juist het licht voor de wereld. Dat is de droom van een wereld vol licht.”

 

De opbrengst gaat toepasselijk naar het Eetcafé. Twee keer per week kunnen mensen genieten van een gezamenlijk diner.

De vraag komt terug. Wat doe jij met Kerst? Als niet kerkganger nadenken over deze bijzondere kinderkerstviering.
 

 
 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement