Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
De kinderraad gaat over ons durp    (woensdag 19 juni ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
 
 
Loco-burgemeester Feline haalt de stemmingbriefjes op
De school bemoeit zich met de procedure!
 

Pauze, schorsing noemen ze dat

 
 
 

Met een fikse klap met de voorzittershamer opent de edelachtbare kinderburgemeester Cas Vermaas in Huissen de raadsvergadering. Het hoogtepunt van de groepen 8 van IKC de Vonkenmorgen die het afgelopen ‘politieke jaar’ gewerkt hebben aan ideeën en voorstellen op papier te zetten. Nu is het moment aangebroken om voorstelen met succes door ‘bestuurlijk Lingewaard’ te loodsen. Loco burgemeester Feline van Moerkerk mag na de schorsing de tweede helft van de raadsvergadering voorzitten.

Ieder jaar wordt in één van de kernen van Lingewaard een kinderburgermeester gekozen. Voor het raadsseizoen 2018-2019 is dat ons durp. En ze kwamen massaal naar de raadszaal in Huissen. De publieke tribune zit mudjevol. Een unicum in politiek Lingewaard.

 Het zijn dit jaar wel erg veel raadsleden zei burgemeester Schuurmans in haar welkomstwoord. Twee groepen 8. Om het voor de kinderburgemeester bestuurlijk beheersbaar te houden wordt de kinderraad, ondemocratisch maar gemakshalve, in tweeën gesplitst. Een groep vóór en een groep ná de pauze. Marianne Schuurmans heeft nog een advies. Er zijn belangrijke spelregels. De voorzitter is de baas. En in een debat moet je naar elkaar luisteren. Dat geldt ook in de volwassen politiek.

GuG ziet dat raadsleden met grote ogen luisteren, maar ook dat ze oog hebben voor de snoepjes die voor hun neus staan.

Pannaveldje

Het onderwerp speeltuinen. Dé plek waar kinderen zich kunnen en willen vermaken. Ambtenaar Rogier Schmitz weet dat onze kinderraad zich heeft ingezet voor het realiseren van een pannaveldje. Een veldje, al dan niet omheind, om te voetballen. Volgens de kinderraad zijn in Gendt te veel speeltuinen gericht op kleine kinderen en met dezelfde en eenzijdige toestellen. Saai, is de conclusie. Een pannaveld is volgens de kinderen de oplossing. Er zijn 3 locaties in beeld. Lootakkers vooraan bij Leenders, Gildestraat  en het Thorbeckeplein.
De kinderburgemeester schrijft een brief naar de wethouder.  Dat ambtenaar Schmitz vertelt dat de kosten voor aanleg 20.000 tot 45.000 euro kunnen bedragen, zorgt in het debat niet voor politieke opwinding.

Net zoals bij het agendapunt zwembad  Walburgen. Er zijn al werkzaamheden verricht om het zwembad een beter aanzien te geven, weet jong Gendt, maar de vraag is wat kan en wil de gemeente extra doen. Extra speeltoestellen is de mening van de raad. Voor op het water of op het land, vraag burgemeester Schuurmans. Een ding op het water zoals je ook op tv ziet, is het antwoord van een raadslid. Balken op het water waarover je kunt lopen, zegt een ander. Met een unanieme stemming van 29 voor en 0 tegen geeft de raad aan dat er écht iets moet gebeuren.
Dan wordt duidelijk dat de kinderraad andere normen hanteert. Het publiek mag reageren. De burgemeester laat dat nooit toe. Nu wel. Op de publieke tribune steekt Walburgenbeheerder Willy Evers met stemverheffing zijn duimen omhoog.

De discussie over zwerfafval loopt niet echt soepel. De ambtenaar geeft in zijn inleiding aan dat het goed is dat ook deze kinderraad stilstaat bij zwerfafval. De gemeente geeft jaarlijks 125.000 euro uit aan bestrijding en voorlichting. De gehoopte discussie van de gemeente verbleekt in vragen waar kinderen weinig van begrijpen. Unaniem werd wel besloten dat ze positief staan op het voorstel van de gemeente, dat ze meer informatie geven over zwerfafval.

Politiek, een nieuwe ervaring

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement