Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Archeologische schatkamer van ons durp    (zondag 7 juli ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
Wim Otemann. (foto Kring Gente)

De bezoeker wordt op de zolder van Villa Ganita gepakt door een serene rust. Als de duizenden scherven en botjes hun verhaal zouden kunnen vertellen, zou het een kakofonie van geschiedsverhalen over ons durp worden. Liefhebbers van de Gendtse geschiedenis wanen zich in de archeologische schatkamer van ons durp. Een schatkamer vol met waardevolle archeologische vondsten vanaf de pre historie. Topstuk is een Merovingisch zwaard en mes dat stamt uit de tijd van 600 tot 800 jaar na Christus. Vanaf oktober zijn Chris van Asperen en Gerard Janssen iedere woensdagochtend aanwezig om bezoekers mee te nemen in de archeologische krochten van Gendt.

De zolder geeft een tijdsbeeld van ruim 30 jaar onderzoek. Een periode waarin de Historische Kring Gente vondsten naar boven heeft gehaald . Gerard Janssen noemt hierbij Wim Otemann als de man die zowel letterlijk als figuurlijk met de poten in de klei heeft gestaan. Bij elk signaal, vermoeden en gelegenheid stond Wim te graven. In het artikel  ‘Het geheim achter scherf en bot’ beschrijft hij zijn bevindingen.

De collectie van gedetailleerde registratie van vondsten en vindplaatsen door Otemann, krijgt alle lof van de regio archeoloog Joris Habraken , zegt Janssen. Janssen en Van Asperen zijn begonnen om het materiaal in samenhang te brengen met de Gendtse geschiedenis. Oftewel het ‘Het verhaal achter scherf en bot’.

Janssen pakt als voorbeeld een Romeinse inktpotdeksel met gravering. Gevonden in Flieren. Een doorsnee bezoeker zoals GuG, zou er wellicht aan voorbij gaan. Een dekseltje van verzilverd brons. Goh. Dit betekent dat hier niet alleen Romeinse soldaten zijn geweest, zegt hij op een toon van stelligheid. Oh? Een soldaot lup nie met schriefgerij rond, zo is nu de wetenschap van GuG. Janssen heeft bij elke vondst een menselijk verhaal. Het is net of de bewoners van Gendt van de Steentijd tot heden tot leven komen.

Snoeppotje

Het archeologisch onderzoek gaat verder. De Kring zit er bovenop bij de rioolwerkzaamheden van de Nijmeegsestraat en De Markt. Met bijzondere aandacht voor De Markt. Het snoeppotje voor archeologen. Uit onderzoek weet de Kring dat De Markt het oudste bewonersgebied van ons durp is. Tijdens de aanbouw van het Wit-Gele Kruisgebouw zijn restanten gevonden uit de IJzertijd. Er is sterk vermoeden dat er meer wordt gevonden.

De sectie archeologie gaat ook verder om de genummerde scherven en botten bij elkaar te brengen.  Monnikenwerk, geef Chris van Asperen uit Angeren toe. Uitbreiding van de sectie is gewenst. Daarom richt  de Kring zich tot mensen die gevoel hebben voor historie. Er is werk zat én boeiend, weet hij. “Het mooiste van dit werk is, het houdt nooit op.” Zijn enthousiaste glimlach vertelt de rest.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement