Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Woningbouw De Kruigang     (donderdag 11 juli ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
Zie ook bericht 2018
 
 

Niet drie maar zes woningen kunnen de bebouwing aan de Kruigang compleet maken. Het college heeft besloten om hieraan planologische medewerking te verlenen.

Door een burgerinitiatief ziet de gemeente kansen om de Kruigang stedenbouwkundig af te ronden. Vorig jaar had het college al besloten om de initiatiefnemers principemedewerking te verlenen voor de bouw van drie seniorenwoningen. Nu zijn er meer kandidaten. “In samenspraak met de bewoners is ervoor gekozen om het aangrenzend perceel mee te nemen, zodat de ontwikkeling in samenhang en in één keer gerealiseerd kan worden.” De planologische medewerking betekent dat de initiatiefnemers de wettelijke procedures  van aanvraag en inspraak kunnen starten.

Het plan is om zes seniorenwoningen te bouwen met een gelijke uitstraling, die aansluit op de bestaande bebouwing. De woningen worden gerealiseerd in de achtertuinen aan de Dijkstraat. De insteek is om het parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein te realiseren. Bezoekers parkeren daarbuiten zo is met de gemeente afgesproken. “Met de bewoners van de Kruigang is in samenspraak een parkeeroplossing langs de Kruigang gevonden.”

Het college lijkt enthousiast over de plannen. “Het plan ligt nabij het centrum van Gendt en voorziet in het bouwen voor de doelgroep ouderen. Dit is één van de doelgroepen met een behoeftevraag naar woningen in Gendt.”

Het autoverkeer zal volgens de gemeente nauwelijks toenemen. “De Kruigang is voor autoverkeer een doodlopende woonstraat. Maar het betreft een korte woonstraat met een beperkt aantal woningen en dus weinig vervoerbewegingen.” 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement