Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Zwerfafval  (woensdag 16 oktober) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
 
 
 

Onze polderstofzuiger Jan Meeuwsen heeft vandaag voor de camera van Omroep Gelderland zijn zegje mogen doen over zwerfafval.  Samen  Jochem van Gelder trok hij door ons durp.

Op initiatief van de omroep werd in de Poelwijklaan een bord geplaatst. Jan staat hier volledige achter, zegt hij. “Elke week liggen hier vele flessen, blikken en andere troep.”  Bij de gemeente Lingewaard heeft het de hoogste prioriteit.

De titel polderstofzuiger is niet persoonsgebonden, vindt Meeuwsen. “Gelukkig zijn er meerdere personen in Gendt actief met het opruimen van zwerfvuil, onder andere Ger Stokman en Ben Sweeren.”

Statiegeld

Meeuwsen vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen statiegeld op flesjes en blikken wordt geheven. “Dit jaar staat de teller op 2128 stuks, en in de 15 jaar dat ik bezig ben zijn we ruim over de 50.000 stuks heen.”

De uitzending van Omroep Gelderland is op 2 november.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement