Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Petra mot plèk make    (woensdag 22 mei) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
Er mos flink worden gehies um Petra um te leggen
 
 
Zuuk je wa'h?
 
Er zien ok minse nodig um overzich te houwe
 

De ontheiligde Martinuskerk moet het afleggen tegen de grijpers van slopersbedrijf Goris.

Niks meer aan te doen. Een paar stappen verderop richting de Durpstraot voert op de enige echte heilige grond van ons durp het ‘Gilde van de Blauwe Hesjes’ het vonnis uit. Applaus. Ien Kersenbongerd ligt Petra Snel plat. Nou ja, de boom van Petra.

Op 1 maart 1991 krieg de veurzitter van het Stichting Kersenfeest Gendt van het Sprauwejagers Gilde een kersenboom aangeboden.

De kersenlady is vanaf 1979 de spin in het web van ons Kersenfeest.
En juus ien het jaor 2019 dat Petra afscheid nim, wordt haar boom geveld.
Tak vur tak wordt Pettra ontmanteld.

De mannen hebben moeite om de stam um te leggen.
De wortels zien stevig.
Liek Petra wel, is de conclusie.
De boom mot toch um.
Volgens het Gilde om twee redenen.

Na vijf vergaderingen kwamen ze tot de conclusie dat de boom dood is en de kersenbongerd vol, hartstikke vol.
Petra mot plèk make.
Ze dinke aon de toekoms.
Elk drie jaor mot er een boom plat.

26 februari 2000 is  een boom geplant vur de schutterij.
De ‘Sebastianus’ hing stief vol met kersen.
Die zien de volgende keer aon  de bjurt, zegt het gilde resoluut.
Ienspraak is niet mogelijk

Begunstigers van een kerseboom zien geworschouwd.
Het Gilde is er allerminst rouwig um als een boom het loodje mot legge.
Sterker nog, samen met de wiéf houwe de Sprauwejagers  ien de bongerd een feesje.

 

Pssst, en die wiéf zien het èrgste, zo heeft GuG ervaren
Op de heilige grond wordt je dur de schuurzak geh
ȏld.
In ruil vur een stukske ouwe kèès worden hun opmerkingen onder de pet gehouwe.

GuG bedankt het Gilde om aanwezig te mogen zijn  bij het afscheid van Petra’s boom . Het gé eigenlijk nergens over, maar het is wel een brok Gendtse traditie.

Niet onbelangrijk. Ien de kersenbongerd beginnen de kersen te kleuren. De bomen ien ‘onze’ kersebongerd staon stief vol met Gendtse keren. Als ze riep zien, mogen ze door iedereen geplukt worden, zeggen de Sprauwejagers ien koor.

Toch een heerlijk prupke
 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement