Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Niet volgens het boekje?    (zondag 16 juni ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
 
 

De Zandvoort is hartstikke blij dat de varkenshouderij na een langdurige bezwarenprocedure is gesloopt, maar over de gemeentelijke procedure omtrent de sloopvergunning en de toepassing van ruimte voor ruimte niet.

In ruil voor sloop en het intrekken van de milieuvergunning mag een varkensboer aan de Zandvoortsestraat vier vrijstaande woningen bouwen. Aan de Zandvoortsestraat stond een varkenshouderij met circa 1.500 varkens. Na een langdurig vergunning traject had exploitant via de Raad van State een vergunning gekregen voor uitbreiding van de varkenshouderij naar ca. 4.500 varkens. De buurt kwam met succes in opstand.

De buurt zet vraagtekens bij het aantal te bouwen woningen.  Wat nu aan stallen is afgebroken rechtvaardigt voor ruimte voor ruimte een terugbouw van hooguit twee woningen. Nu worden het er 4, als de raad hiermee akkoord gaat.

De sloop zou ook niet goed zijn gegaan. “Op de varkensstallen bevonden zich asbest daken. Deze zijn inmiddels verwijderd, maar we hebben geen vermelding van een verleende vergunning kunnen ontdekken in Het Gemeente Nieuws. Ook hebben we ter plaatse geen maanmannetjes waargenomen in witte pakken.”

De boodschap is 6 juni tijdens de inforonde ingesproken. “Er wordt gemeten met twee maten. De ene burger wordt beboet omdat hij zonder vergunning een boom heeft omgezaagd. De andere burger kan een heel stallencomplex afbreken, zonder dat er een (gemeentelijke) haan naar kraait. Nogmaals we zijn erg blij met geboden oplossing, maar het is bepaald niet volgens het boekje gegaan.”

Donderdag 20 juni komt het onderwerp weer aan de orde als het bestemmingplan voor de bouw van de 4 woningen op de agenda van de Politieke Avond staat.  Daarna komt het voor besluitvorming op de raadsagenda.

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement