Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
SP-vragen woningbouw op De Bongerd    (17 januari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 

Het was voor het gemeentebestuur van Gendt serieus de bedoeling om dorpsuitbreiding te realiseren door doortrekking van de Lootakkers. Het nieuwe plan zou De Bongerd gaan heten. De conceptplannen met ontsluiting op de Langstraat waren al onderwerp van een politieke en maatschappelijke discussie. Echter, ruim 20 jaar en een gemeentelijke herindeling verder is De Bongerd nog steeds een landbouwakker.

Voor SP Lingewaard reden om het Lingewaardse college schriftelijk te vragen wat nu eigenlijk de stand van zaken is.

Allereerst willen ze van het college weten of het gebied na al die jaren nog wel de bestemming woningbouw heeft. De geschiedenis van de Bongerd is voor en buitenstaander vrij vaag. Projectontwikkelaars kwamen en gingen. SP Lingewaard wil weleens weten welke projectontwikkelaar nu aan de touwtjes trekt.

De reden dat SP vragen heeft gesteld is volgens raadslid Brian Claassen helder. Zij willen in Gendt meer woningbouw. “Op basis van de antwoorden gaan we bezien of/en welke vervolgstappen we kunnen/gaan nemen ter bevordering van woningbouw.”

 
 

Naar het archief