Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Stikstof zit polder dwars  (vrijdag 20 september ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
locatie Dorsemagen. Mede door het verleggen van de Polderweg is  een bijzondere hoogwatervrije herbouwlocatie aan de Waal ontstaan.
Dit gebouw biedt ruimte voor maximaal vier wooneenheden, gecombineerd met kleinschalige bedrijfsfuncties.

 
 
 

Het kabinet heeft nog geen oplossing uit de hoge hoed weten te toveren om uit de stikstofcrisis is komen. De Tweede Kamer doet tijdens de Algemene Beschouwingen geen moeite om hun ergernis voor zich te houden. En de ergernis kruipt nu heel dichtbij. De stikstofcrisis heeft Lingewaard, inclusief de Gendtse polder in zijn greep. Geen woningbouw in natuurgebied Natura 2000.

Sinds de Raad van State in mei het stikstofbeleid van de overheid failliet verklaarde, dreigen 18.000 projecten te stranden. Een abstract getal, weet ook wethouder Johan Sluiter. Nu worden concrete projecten in Lingewaard zichtbaar. De wethouder kan niet ontkennen dat hij gruwelijk de pest in heeft. Het vermoeden bestond dat kleine bouwprojecten gewoon door konden gaan. Na vragen van GuG kwam het besef dat niet één bouw in onze polder door de mazen van de stikstofcrisis glipt. Volgens de wethouder kan daarom ook de bouw van een geplande bedrijfswoning bij de manege niet doorgaan. Ondanks een verleende bouwvergunning.

Uitzicht op enig duidelijkheid is er niet, zegt Sluiter. De gemeente wacht met de handen op de rug. Den Haag is aan zet om de bouw weer vlot te trekken.

 

 
 Met de mogelijke nieuwbouw wordt gerefereerd naar de vroegere Villa Waalzicht.
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement