Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Historie verdwijnt  (woensdag 4 september) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Na veel gedoe met de gemeente en omgeving over geluidsoverlast, vertrok Willemsen Interieurbouw in 2003 uit Hulhuizen.  Nu verdwijnt ook het laatste restje tastbare historie. Het college staat niet afwijzend tegenover sloop van het bedrijfspand in ruil voor de bouw van 2 vrijstaande woningen.   

Het proces loopt al een tijdje. In november 2017 heeft het college al ingestemd  om medewerking te verlenen voor herziening van het bestemmingsplan. De raad wordt nu voorgesteld het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

De bouwkavels staan links en rechts geprojecteerd van de bestaande woning. Het college is er wel blij mee, zegt wethouder Theo Janssen. Het bedrijfspand past totaal niet in de landelijke omgeving van de Doornenburgsestraat. “De bedrijfsbebouwing hoort eigenlijk thuis op een bedrijventerrein en is daarmee op de huidige locatie ongewenst.”

De bedrijfswoning wordt op verzoek van de aanvrager, omgezet in een burgerwoning.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en heeft geen bezwaren opgeleverd. De vaststelling is gepland voor de raadsagenda van donderdag 24 oktober.   
De geschiedenis van Willemsen Interieurbouw gaat terug tot 1938.

Rood zijn de nieuwe kavels. Grijs de bijgebouwen.

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement