Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Te koop

Terug Vépé

Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen van onze kerk. Zoals de planning nu is, zal de sloop van de kerk  vanaf 1 april van start gaan.

Voor het secretariaat en de uitgifte van De Ankerplaats gaan we tijdelijk naar Providentia. Een mooie plek om elkaar te blijven ontmoeten. Vanaf 25 februari staat op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur de koffie klaar, zoals u gewend bent. Ook de Eucharistieviering op de 4de woensdag van de maand zal vanaf 27 februari in Providentia zijn.

Het orgels zijn naar een kerk in het dorp Bezvzecze, in het noordwesten van Polen, vlak bij de stad Gzezecin (Stettin). Fijn dat er een bestemming voor is gevonden.

Kijk ook op de website van GuG. Sjaak Veldkamp houdt in woord en beeld de ontwikkelingen van onze kerk bij!

In overleg met het Parochiebestuur worden de kerkbanken en andere spullen die niet elders bruikbaar zijn te koop aangeboden. Zaterdag 16 februari van 13.00 tot 16.00 uur is de kerk open en kan iedereen die dat wil inschrijven op een kerkbank (kosten € 75,00 per bank) en is de verkoop van de rest van de spullen.

Komt deze tijd u niet uit of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Buurman 0481-421161 of via email

Locatieraad en Pastoraatgroep
H. Martinus Gendt


 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven