Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Oecumenische viering gaat niet door

Terug Vépé

 

Op 20 september zou er een oecumenische viering in de PKN kerk plaatsvinden. We hebben echter nog steeds te maken met het coronavirus en de maatregelen die hiertoe genomen zijn.

Voor ons voorbereidingsgroep en kerkenraad betekent dit dat we een beperkt aantal mensen kunnen ontvangen. Op grond daarvan is na overleg door de kerkenraad besloten en de oecumenische werkgroep om de oecumenische viering te annuleren. “Het is jammer dat het afgelast moet worden, maar de gastvrijheid die we willen bieden, kan helaas niet geboden worden.”
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement