Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Tijdelijke verplaatsing AED Leemhof

Terug Vépé

In verband met de verbouwing van SKC De Leemhof is de AED – een van de eersten in Lingewaard –
aan de zijkant van het pand tijdelijk verplaatst naar Bibliotheek Gendt. De AED vind je nu op de Schoolstraat 2, naast de hoofdingang. Zodra de Leemhof helemaal verbouwd is, zal de AED weer terugverhuizen naar de oude locatie, aan de mooie nieuwe gevel van De Leemhof 2.0.

Voor een hartveilig dorp zijn niet alleen AED’s belangrijk, ook opgeleide vrijwilligers die zijn aangemeld bij HartslagNu zijn cruciaal voor de overlevings van een reanimatieslachtoffer. Heb je een geldig reanimatiediploma (NRR, BHV, EHBO, beroep in de zorg), meld je dan aan als burgerhulpverlener
Vanaf september zal EHBO Gannita weer reanimatiecursussen verzorgen. Hier aanmelden

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2023

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement