Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 

Neerwaartse spiraal bij WOONstichting Gendt

Terug Vépé

 
 

Door Gendt Mot Gendt Blieve

Omstreeks 2010 werd Michel Hodes directeur. Hij werkte in opdracht van de RvC van Woonstichting Gendt en hiermee ging het roer om. Als directeur van Woonstichting Gendt en de ‘kleine St. Jozef’ had hij toen alle aandacht voor de woonstichting.
Dat veranderde doordat er een fusie plaatsvond tussen zorgcentra waaronder St. Jozef. Woonstichting moest van klein naar groot. Waarom? Ruim 50 jaar ging het goed . Met het geld van de huurders werd zorgvuldig omgegaan. We waren sociaal. Laagdrempelig, goed te bereiken en kenden de medewerkers van de Woonstichting.

Inmiddels hebben er heel wat wisselingen plaatsgevonden. We hadden een eigen onderhoudsman, die kende iedereen en iedereen kende hem. Toenmalig directeur-bestuurder Gérard van Dijk was ook voorstander van het kleinschalige en haalde het liefst zijn personeel uit Gendt of directe omgeving. Ook aanbesteding van werk deed hij het liefst zoveel mogelijk bij Gendtse bedrijven of direct omliggende.

Wat is er nu van over? Heel weinig tot niks.
- Niet sociaal
- Niet te bereiken
- Niet laagdrempelig
- Onderhoud brokkelt af
- Bij huurachterstand geen luisterend oor, gevolg huisuitzetting.
- Het personeel komt overal vandaan (vrienden van vrienden enz.).
- Papieren versie nieuwsbrief afgeschaft.
- Huurdersvereniging opgeheven.
- Onderhoud via peperduur callcenter.

In 2019 kwam directeur-bestuurder Liesbeth van Beek. Zij hield zich voornamelijk bezig met verdere professionalisering van de organisatie en eventuele fusiemogelijkheden. Van Beek heeft de Klankbordgroep GMGB in het leven geroepen. Een groep sociaal betrokken huurders, die er voor hebben gezorgd dat 860 handtekeningen zijn opgehaald tégen een fusie.
Ze begon met plannen voor een onderzoek naar een eventuele fusie. Twee ongelijkwaardige partijen waarin we zagen gebeuren dat de Woonstichting Gendt het ondergeschoven kind werd met 860 woningen tegen bijna 4000 woningen van Waardwonen. Het voordeel van deze fusie was zeer onduidelijk. Menig keer naar gevraagd, maar nooit duidelijk antwoord gekregen.

Liesbeth van Beek verdween en Germa Knuver verscheen. Germa Knuver en de RvC hebben geen enkele affiniteit met Gendt.

Gendt heeft nu Huurdersvereniging Gendt (HV). Jammer genoeg niet tot weinig gehoord en serieus genomen door de WOONstichting Gendt. Huurders staan achter HV.
Door een statement te maken naar WOONstichting Gendt is de HV in november 2020 uit een overleg gestapt. Diezelfde dag nog wist Germa Knuver het te bewerkstelligen dat de huurders een persoonlijk schrijven van haar kregen, waarin zij het vertrouwen in het bestuur van de HV op te zeggen, waarna wij (klankbordgroep GMGB) een steunbetuigingsactie voor de HV zijn begonnen. Doordat er bijna 500 steunbetuigingen zijn, zal de directeur-bestuurder Germa Knuver opnieuw in onderhandeling moeten met de HV om de samenwerking te hervatten.
Diezelfde huurders zijn bang dat al het gespaarde geld opgaat aan vernieuwing van de corporatie en dat er straks geen draagkracht meer is en een fusie onomkeerbaar is.

Gesprek

Er zal gewerkt moeten worden aan de samenwerking, waarbij ze beiden respect en vertrouwen naar elkaar hebben en vooral openheid .
Wij als klankbordgroep hebben alle ervaringen van de huurders, die we kregen tijdens het ophalen van de handtekeningen, op papier gezet. Dit hebben we doorgestuurd naar de Raad van Commissarissen die de opdrachtgever zijn van de directeur-bestuurder. Ze hebben echter geen reactie gegeven over de klachten die wij hebben waargenomen. Wel willen ze met ons in gesprek en wij willen dat ook, maar dan wel face to face.
 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2021

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement