Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Takkenzwaaitak van De Gent

Terug Vépé

 

In de out of the box van schutterij St. Sebastianus heeeft Bloemsierkunst de Gent een echte takkenzwaaitak toegevoegd met handleiding. Aan de handleiding is een lootje bevestigd en daarmee maakt u kans op een prachtig kermis-boeket! Controleer het nummer en haal dit weekend met lootje uw gewonnen boeket bij ons af!
[Dit kan t/m 30 augustus] #DGSF20
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement