Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Reactie Huurdersvereniging Gendt op fusie

Terug Vépé

Op Groetenuitgendt schrijft WOONstichting Gendt een groot stuk over onderzoek naar een fusie met Waardwonen. Dit klopt niet en wel om de volgende reden.

Als toenmalig  voorzitter van Huurders Vereniging Gendt  heb ik duidelijk met de beide bestuurders van de corporaties en voorzitters van de huurdersvereniging dat ik akkoord ga met een onderzoek naar meerwaarde van samenwerking tussen de beide corporaties. Na de voor en nadelen van die samenwerking en na overleg met de achterban zouden  wij bespreken wat te doen of het blijft bij een vergaande samenwerking. Wij zien samen met de achterban nog meer voordelen in een fusie die dan gestart wordt dit is waar ik als toenmalig  voorzitter met, in mijn geheugen de gang van zaken van 5 jaar  geleden, harde eisen heb gesteld. Het verbaasd mij samen met de overige bestuursleden dat er openlijk gesproken en geschreven wordt over onderzoek naar fusie.

Afgelopen maandag hebben we een eerste overleg gehad over hoe dit traject gaat lopen. Daar heb ik gelijk duidelijk gemaakt dat er ook nu weer twee stappen worden overgeslagen. Te weten het onderzoek naar vergaande samenwerking met daarbij de voor en nadelen voor u als huurder en zeker niet gelijk naar een fusieonderzoek. Er is duidelijk gemaakt dat als het zo gaat wij  HV Gendt daar NIET AAN MEE WERKEN.

Wij horen van huurders dat ze denken het is al beslist is.  NIET WAAR! U als huurder BESLIST op basis van de uitkomst van alle zaken die door ons besproken gaan worden OOK MET U.

Er zijn al enkele huurders die in de bewonersraad met ons mee willen denken. Ook belangstelling? Meld u aan via info@hvgendt.nl   

Wij hebben u een eerlijke en duidelijke uitleg gegeven over dit proces en verwachten dan ook op  een grote opkomst wij de eerste keer met u in overleg gaan.

Namens  het bestuur,

Paul Verhoeven       

 

                                                


 

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2022

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement