Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Dat kan toch niet

Terug Vépé

Zoals wij al eerder en nu extra willen benadrukken is het NU tijd om in actie te komen als u wensen heeft qua behoud van zaken  in Gendt ten aanzien van u als huurder bij WOONstichting Gendt

Wij kunnen ons voorstellen dat u bijvoorbeeld een vast aanspreekbaar persoon zou willen in Gendt of dat u in de toekomst die zaken die de WSG en u aangaan ook in Gendt wilt behandelen en niet elders in Lingewaard.

Misschien heeft u nog meer van die  wensen…….dan is het NU tijd om die  duidelijk kenbaar te maken, want wat nu niet aangegeven wordt  dat is straks wanneer het onderzoek is afgerond ook NIET terug te vinden.
Dan bent u dus te laat.
Laat ons weten wat uw wensen zijn en het maakt niet uit of ze raar klinken of dat u denkt 'dat kan toch niet' wij ,het bestuur, inventariseren al uw wensen op rechtmatige haalbaarheid en geven die door aan het onderzoeksbureau zodat ze ook mee genomen worden in dat haalbaarheidsonderzoek. Maar doe het wel op tijd want achteraf kunnen wij ook niets meer veranderen.

Reageer via onze mail, Facebook of op papier, Secretariaat HV Gendt p/a Schoutstraat 43 6691 JG, wij houden u op de hoogte en zodra er meer informatie is hoort u van ons.
Wij wensen u alvast een fijne vakantie en reageer even voor u gaat.

Met vriendelijke groeten.
Miranda Spieker
Voorzitter HV Gendt   

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2023

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement