Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Jubilate heeft een nieuwe dirigent

Terug Vépé

 
Weliswaar geen transfer naar het Nederlands oranje-elftal, maar toch…..met de komst van Marcus de Haard (links op de foto in het oranje) krijgt Gemengd Koor Jubilate uit Gendt na de zomer een nieuwe, inspirerende en vooral ambitieuze muzikale leider.

Hij volgt Mathieu van der Burgh op die de pensioenleeftijd heeft bereikt en die het nu, na in totaal 35 jaar bij Jubilate het stokje te hebben gehanteerd, echt rustiger aan wil doen.

De analogie met het Oranje elftal gaat overigens bij Marcus nog verder, want hij heeft plannen de groep nog breder te maken dan ze is, zowel qua omvang, (muzikale)organisatie en repertoire.
Volgens Marcus is de tijd om naast het stevige en vertrouwde geluid dat men van Jubilate kent, vooral ook aan te sluiten bij de muzikale belevingswereld van tegenwoordig.
Bestuur en leden denken daarom met de komst van Marcus de Haard, zeker geen onbekend musicus in deze streek, perfect te kunnen aansluiten bij de regionale muzikale behoeften.

Nieuwsgierig geworden? Meld je aan! Jubilate repeteert elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in De Leemhof,.
Meer informatie en aanmelden bij mw. Berns,  0481-421082 of  email.
 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven