Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Historische Kring Gente meer dan 900 leden

Terug Vépé

 
Tijdens het Kersenfeest werd het spannend of de Historische Kring Gente het magische getal van 900 leden zou bereiken. Vaak maken mensen die de tentoonstelling van de Historische Kring Gente bezoeken, gebruik van de gelegenheid gebruik om, als ze dat nog niet zijn, lid te worden van de kring. Er ontbraken op dat moment nog 13 aanmeldingen. Het is gelukt en nu in september de stand is opgemaakt, zijn er zelfs meer dan 900 leden. Rianne Gelsing uit de Molenwijk is het 900ste lid geworden.

Zij kreeg het abonnement als verjaarscadeau van haar moeder Fien Gelsing, die al jarenlang lid is. Meestal las ze het kringblad Ganita mare bij haar moeder thuis, dus haar moeder wist wel dat het cadeau in de smaak zou vallen.
Rianne is nu uitgebreid gefêteerd als 900ste lid. Dat haar verjaardagscadeau zo’n staartje zou krijgen, was een verrassing. Nu kreeg zij naast het boek dat ieder nieuw lid dit jaar al bij het abonnement ontvangt, nog een boek, n.l. Gendt tussen Stad en Dorp, een mooie bos bloemen voor haarzelf en een voor haar moeder en als extraatje een kwartierstaat, een genealogisch overzicht van haar voorouders.
Omdat Rianne net als haar ouders een echte Gendtse is, waren al veel van haar voorouders in het computerbestand van de kring te vinden. De rest was  door de voorzitter Willem Rasing, wiens specialisme genealogie is, er nog bij gezocht.

Het is weer even geleden, nl. eind 2014 dat de kring het 800ste lid mocht bijschrijven. Meestal maakt de kring een spectaculaire groei door als er iets bijzonders aan de hand is, zoals een jubileum, een filmavond, een bijzondere uitgave etc. Dit jaar is er de speciale uitgave geweest omdat de buurtschap Hulhuizen nu 200 jaar bij Nederland hoort en zijn er ongeveer 40 nieuwe leden bij gekomen. Er zijn jaren geweest in het verleden dat er zelfs 70 nieuwe leden bij kwamen.

35 jaar bestaan

Volgend jaar bestaat de kring 35 jaar en het zou mooi zijn als over niet al te lange tijd het getal van 1000 bereikt wordt. Zeg niet dat het onmogelijk is, want volgend jaar staat er een filmavond op het programma en het 35-jarige jubileum van de kring. Even afwachten dus.

   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven