Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Oproep om te stemmen

Terug Vépé

 
Gemeente Lingewaard roept inwoners op te gaan stemmen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijke dag voor inwoners van Lingewaard, omdat ze daarmee invloed kunnen uitoefenen op de koers van de gemeente. De gemeente roept in een campagne inwoners op om te gaan stemmen.

De verkiezingen zijn belangrijk voor inwoners omdat de gemeenteraad over veel zaken in hun directe omgeving gaat. Van zorg voor jongeren tot goede busverbindingen, van goede schoolgebouwen tot schone straten, van goede fietspaden tot levendige centra, van behoud van natuur tot veilig wonen, van groene wijken tot zorg voor ouderen, van prettig wonen tot behoud van cultuur: allemaal zaken waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

De gemeente roept haar inwoners op om 21 maart naar de stembus te komen. Dit doet zij via advertenties in het Gemeentenieuws en op Facebook, flyers en verkiezingsborden in alle kernen. Daarin wordt uitgelegd waar de gemeente over gaat. Ook gaat er een speciale website de lucht in www.lingewaardkiest.nl. Hierop kunnen inwoners alle praktische informatie vinden over de verkiezingen en presenteren politieke partijen zichzelf. Daarnaast besteedt de burgemeester tijdens gastlessen op basis- en middelbare scholen, maar ook op het ROC aandacht hieraan. 
Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven: “Ik maak de leerlingen duidelijk dat de gemeente de belangrijkste overheid is. Ook geef ik alle leerlingen flyers mee, zodat ze het onderwerp met hun ouders kunnen bespreken”. Op de verkiezingsdag zelf is de burgemeester ook actief om mensen in beweging krijgen. Ze rijdt met een aantal medewerkers de hele verkiezingsdag met een rode Engelse dubbeldekker door de gemeente. Inwoners kunnen in de bus stemmen, tijden worden later bekend gemaakt.

Partijen laten van zich horen

Uiteraard zullen alle lokale politieke partijen ook van zich laten horen. Via de Facebookpagina Lingewaard Kiest geven zij hun mening over onderwerpen die in de gemeente spelen en lichten zij hun standpunten toe. De Gelderlander ontwikkelt een kieswijzer en er komt een debat. Zo weten inwoners beter welke partij hun belangen vertegenwoordigt. Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven: : “Ik kijk uit naar een warme campagne en mooie debatten, gebaseerd op feiten, goede analyses en argumenten.”
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven