Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Instruada geslaagd

Terug Vépé

Zaterdag 18 mei vond de allereerste editie van de Instruada plaats in Providentia, georganiseerd door Sebastianus Gendt.

Voorgaande jaren vond een voorspeelavond plaats, waarop alle leden, vanaf degenen die nog maar net muziek maken, tot de ver gevorderden een muziekstuk aan hun ouders en de rest van het publiek laten horen.
Dit jaar werd de voorspeelmiddag naar een “niveau 2.0” getild en werden de ouders gevraagd zelf ook te participeren op deze avond. Naast de optredens van hun kinderen, moesten de ouders nu ook zelf met hun eigen lichaam muziek maken, een quiz spelen en meedenken over stellingen over de vereniging. Als kers op de taart traden de jonge AcademyKids en Jong Sint Sebastianus ook nog op tijdens deze geslaagde avond!
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2019

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement