Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Sebastianus naar Londen

Terug Vépé

 

Op voorhand al uitgenodigd zijn voor de Lord
Mayor´s day op 9 november 2019 in Londen. Dat geluk heeft Schuttersgilde Sint Sebastianus uit Gendt recent per mail bevestigd gekregen. Een weekend lang zijn zij in de stad Londen.

Dromen, denken en doen. Het begint met een idee. “Hoe gaaf zou het zijn om met de club door Londen te marcheren?”, leefde bij veel leden.

Na het dromen over dit idee, ging een klein groepje aan het denken hoe ze deze droom werkelijkheid zouden kunnen laten worden. Er werd een brief opgesteld en deze ging samen met een promofilm de deur uit naar de organisatie van de Lord Mayor’s Day in Londen. Het was even wachten op het antwoord, maar daar kwam de bevestiging binnen. Sint Sebastianus uit Gendt is op voorhand al uitgenodigd om deel te nemen aan de Lord Mayor’s Day op 9 november 2019. De organisatie moet nog lijntjes uit gaan zetten en andere korpsen uitnodigen, maar Gendt zit er alvast tussen!
De droom is werkelijkheid geworden en nu gaan we het doen.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2019

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement