Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Walburgen Beweegt start weer

Terug Vépé

Op Walburgen worden aankomende tijd weer leuke activiteiten aangeboden voor kinderen. De gemeente heeft gelukkig weer akkoord gegeven voor een beweegprogramma.
Na een succesvolle uitvoering vorig jaar is het fietscrossen ook dit jaar weer terug op woensdag 19 januari vanaf 15:00 tot 16:30. Er is weer een aantrekkelijk parcours dat afgelegd kan gaan worden dus mis dit niet. Het is wel belangrijk kleren aan te trekken die vies mogen worden én een fiets mee te nemen.

Op zondag 23 januari van 10:00 tot 12:00 sporten voor ouders en kinderen. Ook hiervoor is een parcours bedacht en het is de bedoeling dat ouder en kind zo veel mogelijk rondjes lopen en/of fietsen. Welk duo kan samen een mooi aantal rondjes verzamelen? Er is sprake van vrije inloop tussen 10 en 12 uur.

Om de maand januari helemaal sportief af te sluiten kan er op woensdag 26 januari van 15:00 tot 16:30 weer bewogen worden met studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen van het Transferpunt Sport.

Kinderen kunnen afgezet worden bij de poort van Walburgen waar zij ontvangen worden. Naam en telefoonnummer worden genoteerd. Het meegeven van een briefje met naam en nummer is handig. Ophalen is steeds rond 16.30, dit is  afhankelijk van het weer.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2021

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement